Banner SNV

Liên kết website

 
Trang chủ » Tuyên truyền phổ biến » Lĩnh vực Thanh tra
Lĩnh vực Thanh tra
RSS Lĩnh vực Thanh tra
(12/01/2018)
Thực hiện Công văn số 274-CV/BNCTU ngày 27/12/2017 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018.
(24/11/2017)
Thanh tra việc quản lý hồ sơ; thực hiện chế độ, chính sách cán bộ, công chức cấp xã; người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố; Kiểm tra công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Hội đối với các Hội hoạt động trong phạm vi cấp xã tại UBND huyện Lý Nhân.
(14/11/2017)
Sáng ngày 13/11/2017, tại trụ sở làm việc của UBND huyện Bình Lục, Đoàn thanh tra Sở Nội vụ làm việc với UBND huyện Bình Lục về việc quản lý hồ sơ; thực hiện chế độ, chính sách cán bộ, công chức cấp xã; người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố; Kiểm tra công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Hội đối với các Hội hoạt động trong phạm vi cấp xã tại UBND huyện Bình Lục.
(25/10/2017)
Ban Bí thư ban hành hướng dẫn khung về các nội dung phải công khai để nhân dân biết, trong đó có bản kê khai tài sản cán bộ.
(23/08/2017)
Thực hiện Kế hoạch số 2172/KH-UBND ngày 04/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam triển khai đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017, Sở Nội vụ báo cáo các nội dung liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của Sở tại "Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh" như sau:
(27/07/2017)
Các bộ, cơ quan, địa phương tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị phải bảo đảm dân chủ, khách quan, đầy đủ...
(29/06/2017)
Thực hiện Kế hoạch số 17 ngày 05/5/2017 của Sở Nội vụ Hà Nam về kiểm tra việc thực hiện các quy định của Pháp luật về công tác VTLT; tình hình tổ chức hoạt động của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ đã làm việc tại Sở Lao động thương binh và xã hội và có kết quả cụ thể như sau:
(23/06/2017)
Thực hiện Kế hoạch số 17/KH - SNV ngày 05/5/2017 của Sở Nội vụ Hà Nam về kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ; tình hình tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam.
(25/05/2017)
Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-SNV ngày 05/5/2017 của Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam về kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ; tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh.
(28/04/2017)
Thực hiện Kế hoạch số 42/KH - SNV ngày 06/3/2017 của Sở Nội vụ Hà Nam về kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng; tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn cấp huyện.
Lịch công tÁC
Quản lý văn bản
VBQPPL
Hỏi đáp trực tuyến
banner tôn giáo
Lịch Tiếp Dân
Danh bạ thư điện tử
Skip to main content