Banner SNV

Liên kết website

 
Trang chủ » Tuyên truyền phổ biến » Lĩnh vực Cải cách hành chính
Lĩnh vực Cải cách hành chính
RSS Lĩnh vực Cải cách hành chính
(16/01/2018)
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình vừa ký quyết định 15/QĐ-TTg về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.
(26/12/2017)
(21/11/2017)
Để tăng cường thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về tiếp tục thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo một số nội dung như sau:
(16/11/2017)
Để tăng cường thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về tiếp tục thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo một số nội dung như sau:
(06/11/2017)
Cùng với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Ban chấp hành trung ương đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết, cấp bách phải đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên hàng đầu trong thời gian tới.
(06/11/2017)
Chính phủ vừa có báo cáo về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011 -2016. Theo đó, Chính phủ đề xuất hàng loạt giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước.
(25/10/2017)
Ngày 10/10/2017, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành Quyết định số 2640/QĐ-BNV phê duyệt Đề án Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2017- 2020.
(24/10/2017)
Tiến sĩ Trần Du Lịch: Cải cách bộ máy hành chính không nhất thiết các địa phương phải giống nhau mà phải căn cứ đặc thù của từng địa phương.
(13/10/2017)
Nhiều đối tượng được giảm 50% giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện gồm: Thương binh và người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; người dân thuộc hộ nghèo…
(25/09/2017)
Trong quý III năm 2017, Sở Nội vụ triển khai thực hiện một số chính sách và cách làm mới, tạo sự chuyển biến trong công tác cải cách hành chính, cụ thể là:
Lịch công tÁC
Quản lý văn bản
VBQPPL
Hỏi đáp trực tuyến
banner tôn giáo
Lịch Tiếp Dân
Danh bạ thư điện tử
Skip to main content