Banner STC

Liên kết website

 
Trang chủ » TIN TỨC SỰ KIỆN

Hội nghị thống nhất lập dự toán ngân sách năm 2017 và các nội dung tham mưu đề xuất của Sở Tài chính phục vụ Hội nghị của Tỉnh ủy với Bộ Tài chính

(21/07/2016)

 

Sáng ngày 17/7/2016 (chủ nhật), Sở Tài chính tổ chức Hội nghị thống nhất lập dự toán ngân sách năm 2017 và các nội dung tham mưu đề xuất của Sở Tài chính phục vụ Hội nghị của Tỉnh ủy với Bộ Tài chính. Dvà chủ trì Hội nghị có đồng chí Trịnh Văn Thế - Tỉnh ủy viên – Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở, các đồng chí trong Ban Giám đốc, cùng toàn thể cán bộ, công chức các Phòng: Tổng hợp ngân sách; Hành chính sự nghiệp; Ngân sách xã; Tài chính doanh nghiệp; Tài chính đầu tư, Văn phòng Sở. Sau khi nghe lần lượt các phòng nghiệp vụ báo cáo công tác triển khai xây dựng dự toán ngân sách năm 2017. Đồng chí Giám đốc Sở kết luận:

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao các phòng chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan để có số liệu chính xác về dân số, biên chế được giao, diện tích đất các loại, tốc độ tăng trưởng kinh tế,... làm cơ cở để phục vụ cho công tác bảo vệ dự toán ngân sách năm 2017 với Bộ Tài chính.
 

 

Cũng tại Hội nghị các phòng nghiệp vụ đã báo cáo kết quả thực hiện, đồng thời tham mưu, đề xuất các nội dung, công việc còn khó khăn, vướng mắc mà địa phương chưa giải quyết được để phục vụ Hội nghị làm việc giữa Tỉnh ủy Hà Nam với Bộ Tài chính.

          Hội nghị kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày.
VP
Sở Tài chính
Thông báo
Đường dây nóng
Dịch vụ công
Dịch vụ công cấp mã số
Hỏi đáp trực tuyến
VBQPPL TW
VBQPPL Bộ Tài chính
VBQPPL Ha Nam
GIÁ ĐẤT VÀ MỘT SỐ VĂN BẢN VỀ ĐẤT
ĐĂNG KÝ GIÁ, KÊ KHAI GIÁ
Danh bạ thư điện tử
Footer STC
Skip to main content