Banner STC

Liên kết website

 
Trang chủ » THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Lich tuần 03 tháng 12 năm 2017

(18/12/2017)

 

Ngày Sáng Chiều
Thứ hai
18/12/2017

1.Hồi 9h,Tại hội trường tầng 4,Sở tài chính (Phòng 407),hội nghị làm rõ 1 số nội dung vướng mắc và thống nhất các hồ sơ cần bổ sung theo quy định của các dự án trên.(GM.2910)(Đ/c Tuấn,phòng TCĐT dự HN)

 

Thứ ba
19/12/2017

1.Hồi 8h,tại hội trường tầng 5,Sở công thương,hội nghị tôn vinh thợ giỏi trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ tỉnh năm 2017.(GM.1297). ( Đ/c Đĩnh; HCSN đi dự)

2.Hồi 8h30,Tại nhà văn hóa trung tâm tỉnh,hội nghị tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày dân số việt nam 26/12/1997-26/12/2017.(GM.586). ( Đ/c Đĩnh đi dự).

3. Hồi 7h30 phút: Tại Phòng 207 Tỉnh ủy Họp Ban TVTU nghe UBND tỉnh báo cáo tiến độ thực hiện KL 37 và KL 42 của Tỉnh ủy về Quy hoạch đầu tư XD TT hành chính huyện Thanh Liêm ( Đ/c Thế; Đ/c Tuấn; TCĐT đi dự). Đ/c Tuấn chỉ đạo rà soát các nội dung công việc thuộc sở phải tham mưu và đã thực hiện.

4.Hồi 8h,Làm việc tại UBND huyện duy tiên,hội nghị tổ chức đoàn thẩm định kết quả nghiệm thu của UBND các huyện,thành phố cụ thể.(GM.51). ( Đ/c Đĩnh chỉ đạo và cử 01 cán bộ LĐ phòng HCSN đi dự trong 3 ngày theo lịch cụ thể trong GM số 51 của sở NN&PTNT). Phòng HCSN tham mưu cửu cán bộ.

1.Hồi 14h,Tại hội trường tầng 1,Sở tài chính,hội nghị chuyển giao nhà máy nước Tiêu động huyện bình lục.(GM.2915)(Đ/c Ngữ,Phòng TCDN dự HN)

2.Hồi 14h,tại phòng 203,Trụ sở UBND tỉnh,hội nghị tổng kết công tác phòng chống dịch bệnh gia súc,gia cầm năm 2017,triển khai nhiệm vụ năm 2018(GM.588). ( Đ/c Đĩnh dự)

3.Hồi 13h30,Tại UBND huyện kim bảng,hội nghị đoàn thẩm định kết quả nghiệm thu của UBND các huyện thành phố. (GM.51). ( Phòng HCSN đi dự)

4.Hồi 14h,Tại phòng 303,Nhà A,sở nông nghiệp & PTNT,hội nghị làm rõ nội dung đề xuất hỗ trợ kinh phí thực hiện tích tụ ruộng đất các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện lý nhân.(GM.35). ( Đ/c Tuấn; HCSN; QLNS đi dự).

Thứ tư
20/12/2017

1.Hồi 8h,Tại UBND huyện Bình lục,hội nghị đoàn thẩm định kết quả nghiệm thu của UBND các huyện,thành phố(GM.51). ( Phòng HCSN dự)

2. Hồi 8h tại HT tầng 1 Sở Tài chính hội nghị tham mưu đề xuất của UBND huyện Kim Bảng (GM 2937) (đ/c Ngữ, phòng Giá)

1.Hồi 14h,Tại hội trường tầng 4,Sở tài chính(Phòng 407),hội nghị thống nhất kết quả thẩm tra quyết toán dự án.(Đ/c Tuấn,phòng TCĐT dự HN)(GM.2916)

2.Hồi 13h30-15h30,Tại UBND thành phố phủ lý,hội nghị đoàn thẩm định kết quả nghiệm thu của UBND các huyện,thành phố(GM.51). ( Phòng HCSN dự)

3.Hồi 15h40-17h,Tại UBND thành phố Thanh Liêm,hội nghị đoàn thẩm định kết quả nghiệm thu của UBND các huyện,thành phố(GM.51). ( Phòng HCSN dự)

4.Hồi 14h,Tại phòng 203,UBND tỉnh,hội nghị nghe sở văn hóa TT &DL B/c đề án hoạt động của nhà thi đấu đa năng tỉnh.(GM.589). ( Đ/c Đĩnh đi dự_)(Hoãn họp)

5.Hồi 14h,Tại phòng 321,Trụ sở UBND tỉnh,hội nghị hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 2017 triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2018  (GM.591). ( Đ/c Thế dự)

6.Hồi 14h,Tại phòng họp tầng 2,Sở KH và ĐT,hội nghị nghe công ty TNHH XD thương mại An Gia Vinh đề xuất ĐT dự án XD nhà VH điện ảnh và vui chơi giải trí Rạp chiếu bóng biên hòa cũ.(GM.2074). ( Đ/c Tuấn đi dự)

 

Thứ năm
21/12/2017

1. Hồi 8h tại P203 UBND tỉnh: Họp thẩm định công nhận xã NTM đợt 2. ( Thế, Giang TCĐT)

2.Hồi 8h,Tại phòng họp tầng 3,Trụ sở Huyện ủy Bình Lục,hội nghị nghe các sở ngành,địa phương B/c tình hình thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị,tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Nam.(GM.593). ( Đ/c Đĩnh đi dự họp)

3.Hồi 8h30,Tại phòng họp tầng 3,Nhà C bệnh viện đa khoa tỉnh,hội nghị để xác định giá bán tài sản.(GM.14)

1. Hồi 15h,Hội nghị Ban GĐ sở; BCHĐU và các Đ/c Trưởng các phòng, GĐ trung tâm TVTC. ( Nghe trước báo cáo kiểm điểm tập thể BGĐ sở cho ý kiến chỉnh sửa trước khi hội nghị toàn thể cán bộ chủ chốt); VP sở và VPĐU chuẩn bị báo cáo gửi tại hội nghị.(Họp tại hội trường tầng 1,Sở tài chính)

2.Hồi 14h-17h, Tại UBND huyện Lý Nhân,hội nghị đoàn thẩm định kết quả nghiệm thu của UBND các huyện,thành phố(GM.51). ( Phòng HCSN)

Thứ sáu
22/12/2017

1. Hồi 8h:  Tại Hội trường UBND tỉnh: Hội nghị Tổng kết cuộc thi viết " Những tấm gương làm theo Bác" do Tỉnh ủy tổ chức. ( Đ/c Ngữ đi dự).

 
Thứ bảy
23/12/2017

1. Hồi 8h đến 11h30 phút: Họp tại sở Tài chính với các nội dung:(GM.3011)

- Đánh giá phân loại đảng viên và TCCS đảng năm 2017.

- Đánh giá phân loại công chức 2017.

- Thi đua khen thưởng 2017.

- Nâng lương cán bộ, công chức, viên chức 6 tháng cuối năm 2017.

( TP từng hội nghị và thời gian từng hội nghị có GM gửi các phòng)

 
Chủ nhật
24/12/2017
 

 

VP
Sở Tài chính
Thông báo
Đường dây nóng
Dịch vụ công
Dịch vụ công cấp mã số
Hỏi đáp trực tuyến
VBQPPL TW
VBQPPL Bộ Tài chính
VBQPPL Ha Nam
GIÁ ĐẤT VÀ MỘT SỐ VĂN BẢN VỀ ĐẤT
ĐĂNG KÝ GIÁ, KÊ KHAI GIÁ
Danh bạ thư điện tử
Footer STC
Skip to main content