Banner STC

Liên kết website

 
Trang chủ » THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Lich tuần 01 tháng 01 năm 2018

(03/01/2018)

 

Ngày Sáng Chiều
Thứ hai
01/01/2018

 

 
Thứ ba
02/01/2018
 

1. Hồi 15h30 phút: Tại HT tầng 5 sở Tài chính: Quán triệt NQ 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ Phát triển KT-XH 2018; NQ HĐND tỉnh về phát triển KT-XH 2018; NQ HĐND tỉnh về Dự toán NSNN 2018; Chuẩn bị cho tổng kết công tác TCNS 2017. ( Thành phần: BGĐ sở; Trưởng, phó các phòng thuộc sở). Giao Phòng THTK chuẩn bị máy chiểu; VP sở chuẩn bị hội trường.

Thứ tư
03/01/2018

1.Hồi 9h,Tại hội trường tầng 1,Sở tài chính,hội nghị đối thoại,giải quyết đề nghị về giá máy bơm và thiết bị với công ty...(GM.3089)(Đ/c Ngữ,Phòng Giá dự họp).

2. Hồi 13h30 phút: Tại P207 Tỉnh ủy: Đánh giá 2017 và Nhiệm vụ 2018; Thảo luận chương trình công tác của Ban TVTU; Ban Chấp hành; Chương trình kiểm tra giám sát của BTVTU năm 2018 ( Đ/c Thế)

3.Hồi 8h,Tại phòng 321,Trụ sở UBND tỉnh,hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác trật tự an toàn GT năm 2017 và phương hướng NV năm 2018.(GM.607). ( Đ/c Đĩnh dự)

4.Hồi 8h30,Tại bệnh viện Sản Nhi Hà Nam,Mở hồ sơ gói thầu mua xe ô tô cứu thương vận chuyển bệnh nhân cấp cứu.(GM.03). ( Giá CS đi dự)

5.Hồi 8h,Tại phòng 203,Trụ sở UBND tỉnh,hội nghị nghe Sở văn hóa -TTDL B/c đề án quản lý hoạt động của nhà thi đấu đa năng tỉnh.(GM.01). ( Đ/c Tuấn; HCSN đi dự)

1. Hồi 13h30 phút: Họp Ban TVTU. ( Đ/c Thế).

2.Hồi 13h30,Tại Hội trường StudioH2-Đài phát thanh -Truyền hình hà nam.,hội nghị tổng kết công tác đoàn.(GM.22). ( Đ/c Thư đi dự)

3.Hồi 14h tại phòng 203,Trụ sở UBND tỉnh,hộ nghị nghe Ban QLDA ĐTXD  công trình dân dụng và công nghiệp B/c những vướng mắc,khó khăn trong quá trình triển khai khu du lịch Tam chúc.(GM.02). ( Đ/c Ngữ; Giá CS đi dự)

 

Thứ năm
04/01/2018

1.Hồi 8h30,Tại hội trường tầng 5,Sở tài chính, Đại hội điểm  chi bộ  HCSN nhiệm kỳ 2018-2020.(GM.46). ( Các Đ/c Trong BCHĐU; Bí thư các Chi bộ đến dự họp). Đề nghị A. Ngữ Dự chỉ đạo và phát biểu tại Đại hội. Tổ chức rút kinh nghiệm sau Đại hội ( HN rút kinh nghiệm đề nghị các Chi bộ dự)

2.Hồi 8h,Tại phòng 321,trụ sở UBND tỉnh,Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2017,và triển khai KH năm 2018.(GM.606). ( Đ/c Tuấn đi dự).

3. Gửi Kế hoạch Thanh tra về Thanh tra tỉnh. ( Đ/c Tuấn; Thanh tra sở). CV 3767.

4. Hồi  8h tại P203 UBND tỉnh: Họp HĐTĐ khen thưởng tỉnh ( Đ/c Thế)

1.Hồi 14h,Tại hội trường tầng 1,Sở tài chính,Hội nghị thẩm định giá đất cụ thể.(GM.29).(Đ/c Tuấn, phòng GCS)

Thứ sáu
05/01/2018

1.Hồi 8h,Tại hội trường tầng 3,Sở Nội Vụ,hội nghị tổng kết công tác năm 2017,triển khai nghiệm vụ 2018.(GM.976). ( Đ/c Thư đi dự)

2.Hồi 7h30,Tại hội trường tầng 1 nhà A1 trụ sở huyện ủy - HĐND - UBND huyện Thanh Liêm,Lễ đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất tổng kết  phong trào thi đua khen thưởng năm 2017.(GM.281). ( Đ/c Thế; VP sđi dự). VP sở chuẩn bị hoa chúc mừng.

1. Dự kiến Tổng kết nhiệm vụ Tài chính ngân sách năm 2017. Các phòng chuẩn bị báo cáo của phòng mình gửi VP sở trong ngày 3 và hạn cuối là sáng 4/01/2018 để tổng hợp, cụ thể:

- Phòng TCDN: Công tác quản lý TCDN; Tư nhân hóa dịch vụ công; HTX; Thủ lợi phí.

- Phòng Giá CS: Công tác QL giá; TS công; Thẩm định giá mua sắm; giá đất; Bình ổn giá vv. Các dự án đất BT; BOT.

- HCSN: Quản lý TC HCSN; Cơ chế tự chủ tài chính; Chế độ kế toán. Các quỹ tài chính tại các đơn vị HCSN.

- Phòng TCĐT: Công tác quản lý vốn ĐTXD trên địa bàn; Nợ công; vay và trả nợ vốn vay tín dụng; WB; ODA; Công tác quyết toán và phê duyệt QT khối tỉnh; huyện; xã vv.

- Ngân sách: KQ thu chi NS; Triển khai Luật NSNN; các Luật thuế; đánh giá hoạt động thu chi ngân sách. Các Quỹ khác ngoài ngân sách.

- THTK: Công tác thống kê; Đưa Thông kê các chỉ tiêu tài chính ngân sách vào tin học phục vụ quản lý.

- VP sở: Công tác CCHC của sở. Quản lý cán bộ vv.

- Thanh tra sở: Công tác thanh tra 2017 kết quả đạt được; Công tác tiếp dân giải quyết KNTC; KH tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng.

- TTTVTC: Mua sắp tập trung; Thực hiện các dịch vụ công thuộc NSNN và dịch vụ công không thuộc NSNN. Dự kiến cơ chế tự chủ của Trung tâm.

Thứ bảy
06/01/2018
   
Chủ nhật
07/01/2018
 
VP
Sở Tài chính
Thông báo
Đường dây nóng
Dịch vụ công
Dịch vụ công cấp mã số
Hỏi đáp trực tuyến
VBQPPL TW
VBQPPL Bộ Tài chính
VBQPPL Ha Nam
GIÁ ĐẤT VÀ MỘT SỐ VĂN BẢN VỀ ĐẤT
ĐĂNG KÝ GIÁ, KÊ KHAI GIÁ
Danh bạ thư điện tử
Footer STC
Skip to main content