Banner STC

Liên kết website

 
Trang chủ » GIỚI THIỆU CHUNG » Lãnh đạo Sở

THÔNG TIN VỀ LÃNH ĐẠO SỞ TÀI CHÍNH

(10/10/2013)

1. Trịnh Văn Thế - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở

- Sinh năm: 1958

- Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính kế toán

- Trình độ chính trị: Cử nhân

- Trình độ QLNN: Chuyên viên Cao cấp

- Điện thoại: 0351.3852628

- Điện thoại di động: 0913386846

- Địa chỉ nhà riêng:  Số nhà 50, đường Trần Phú, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

- Mail: trinhvanthe@hanam.gov.vn

- Lĩnh vực công việc phục trách: Phụ trách chung các lĩnh vực của ngành; trực tiếp phụ trách lĩnh vực Quản lý ngân sách; Bộ phận tổ chức cán bộ của Văn phòng sở.

2. Đào Xuân Ngữ - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở 

- Sinh năm: 1958

- Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính kế toán

- Trình độ chính trị: Cử nhân

- Trình độ QLNN: Chuyên viên Chính

- Điện thoại di động: 0913289397

- Địa chỉ nhà riêng: Đường Lê Công Thanh, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

- Mail: daoxuanngu@hanam.gov.vn

- Lĩnh vực công việc phục trách: Phụ trách lĩnh vực Giá công sản, Tài chính doanh nghiệp, Công ty TNHH một thành viên Sổ xố kiến thiết.

3. Bùi Ngọc Đĩnh - Phó Giám đốc Sở 

- Sinh năm: 1960

- Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính kế toán

- Trình độ chính trị: Cử nhân

- Trình độ QLNN: Chuyên viên Chính

- Điện thoại: 0351.3852752

- Điện thoại di động: 0912078233

- Địa chỉ nhà riêng: Đường Lê Công Thanh, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

- Mail: buingocdinh@hanam.gov.vn

- Lĩnh vực công việc phục trách: Phụ trách lĩnh vực Tài chính Hành chính sự nghiệp, Tin học và Thống kê, Trung tâm tư vấn dịch vụ tài chính công.

4. Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở - Chủ tịch Công đoàn 

- Sinh năm: 1968

- Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính kế toán; Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Trình độ QLNN: Chuyên viên Chính

- Điện thoại: 0351.3850097

- Điện thoại di động: 0913358607

- Địa chỉ nhà riêng: Thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

- Mail: nguyenanhtuan.tc@hanam.gov.vn

- Lĩnh vực công việc phục trách: Phụ trách lĩnh vựcTài chính đầu tư, Công tác hành chính, quản trị Văn phòng sở, thanh tra sở.

 
 

 

Sở Tài chính
Thông báo
Đường dây nóng
Dịch vụ công
Dịch vụ công cấp mã số
Hỏi đáp trực tuyến
VBQPPL TW
VBQPPL Bộ Tài chính
VBQPPL Ha Nam
GIÁ ĐẤT VÀ MỘT SỐ VĂN BẢN VỀ ĐẤT
ĐĂNG KÝ GIÁ, KÊ KHAI GIÁ
Danh bạ thư điện tử
Footer STC
Skip to main content