Banner STC

Liên kết website

 
Trang chủ » GIỚI THIỆU CHUNG » Đơn vị trực thuộc

Trung tâm Tư vấn dịch vụ tài chính công

(10/10/2013)

Trung tâm Tư vấn dịch vụ tài chính công được thành lập theo Quyết định số 667/QĐ-UBND ngày 29/6/2006 của UBND tỉnh Hà Nam và được đổi tên theo Quyết định số 825/QĐ-UBND ngày 5/6/2017 của UBND tỉnh Hà Nam. 

Tên đầy đủ: Trung tâm Tư vấn dịch vụ tài chính công

Tên giao dịch: Trung tâm Tư vấn dịch vụ tài chính công

Trụ sở: Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 03513.844468 - 469

Mail: levinhduc@hanam.gov.vn

Trung tâm Tư vấn dịch vụ tài chính công là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Tài chính tỉnh Hà Nam, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước hoặc Ngân hàng theo quy định của pháp luật. Trung tâm Tư vấn dịch vụ tài chính công có các chức năng và nhiệm vụ cơ bản sau:

Tư vấn và cung cấp dịch vụ về tài chính, giá cả, kế toán, kiểm toán, bồi dưỡng, tập huấn kiếm thức tài chính - kế toán, liên kết đào tạo, liên kết thẩm định giá tài sản, thực hiện việc mua sắm tai sản theo phương thức tập trung; thực hiện quản lý sử dụng, khai thác tài sản nhà nước và dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

 

 

Sở Tài chính
Thông báo
Đường dây nóng
Dịch vụ công
Dịch vụ công cấp mã số
Hỏi đáp trực tuyến
VBQPPL TW
VBQPPL Bộ Tài chính
VBQPPL Ha Nam
GIÁ ĐẤT VÀ MỘT SỐ VĂN BẢN VỀ ĐẤT
ĐĂNG KÝ GIÁ, KÊ KHAI GIÁ
Danh bạ thư điện tử
Footer STC
Skip to main content