Banner STC

Liên kết website

 
Trang chủ » GIỚI THIỆU CHUNG » Danh sách hòm thư điện tử

Danh sách hòm thư điện tử Sở Tài chính

(22/06/2016)

 

STT

Họ và tên 

Địa chỉ hòm thư 
(@hanam.gov.vn)

 

Hòm thư chung

stc

 

Ban Giám đốc

 

1

Trịnh Văn Thế

trinhvanthe

2

Bùi Ngọc Đĩnh

buingocdinh

3

Đào Xuân Ngữ

daoxuanngu

4

Nguyễn Anh Tuấn

nguyenanhtuan.tc

 

Phòng Quản lý giá công sản

 

5

Nguyễn Xuân Hoan

nguyenxuanhoan.tc

6

Lê Vĩnh Đức

levinhduc

7

Trần Thị Hồng

tranthihong

8

Lại Phương Thảo

laiphuongthao

 

Phòng Tài chính hành Chính sự nghiệp

 

9

Lê Hồng Tư

lehongtu

10

Đỗ Thị Hương Giang

dothihuonggiang

11

Đỗ Thị Tuyết

dothituyet

12

Phạm Thị Huyền

phamthihuyen

13

Phạm Thu Huyền

phamthuhuyen

14

Nguyễn Thuỳ Dương

nguyenthuyduong

 

Phòng Tin học và thống kê

 

15

Trần Văn Trượng

tranvantruong

16

Đỗ Thị Hương

dothihuong

17

Đinh Công Khanh

dinhcongkhanh

18

Nguyễn Huy Hoàng

nguyenhuyhoang.tc

 

Phòng Tài chính doanh nghiệp

 

19

Đào Văn Doãn

daovandoan

20

Trần Thị Huệ

tranthihue

21

Nguyễn Trung Dũng

nguyentrungdung.tc

 

Phòng Tài chính đầu tư

 

22

Đỗ Hương Giang

dohuonggiang

23

Nguyễn Thị Khánh Ngọc

nguyenthikhanhngoc

24

Nguyễn Bá Trường

nguyenbatruong

25

Phạm Văn Doanh

phamvandoanh.tc

26

Trần Thị Bích Ngọc

tranthibichngoc.tc

27

Nguyễn Thu Thuỷ

nguyenthuthuy.tc

28

Nguyễn Thị Hồng Vân

nguyenthihongvan

 

Thanh tra Sở

 

29

Tạ Trung Kiên

tatrungkien

30

Phạm Quốc Hương

phamquochuong

31

Đinh Quang Hưng

dinhquanghung

32

Nguyễn Thị Thu Hương

nguyenthithuhuong.tc

33

Trần Trọng Nhật

trantrongnhat

 

Phòng Quản lý ngân sách

 

34

Phạm Văn Tạo

phamvantao

35

Nguyễn Thị Nga

nguyenthinga

36

Trịnh Bình Nam

trinhbinhnam

37

Bùi Thị Ngọc

buithingoc

38

Ngô Thị Diệu Thu

ngothidieuthu

 

Văn phòng Sở

 

39

Vũ Văn Thư

vuvanthu

40

 Trần Trọng Thành  trantrongthanh

41

Trần Thị Hiệp

tranthihiep

42

Trần Thị Liên

tranthilien

43

Nguyễn Thị Luyến

nguyenthiluyen.tc               

44

Nguyễn Thị Thuỳ Linh

nguyenthithuylinh

45

 

 

 

Trung tâm dịch vụ tài chính

 

46

Đặng Dũng Hà

dangdungha

47

Đinh Trọng Đạt

dinhtrongdat

48

Ngô Thị Bích Hường

ngothibichhuong

49

Nguyễn Thành Khang

nguyenthanhkhang

50

Nguyễn Thị Duyên

nguyenthiduyen.tc

51

Nguyễn Thị Ngọc Thuỷ

nguyenthingocthuy

52

Nguyễn Thị Thu Thuỷ

nguyenthithuthuy.tc

53

Phạm Quốc Trưởng

phamquoctruong

54

Trần Thị Sản

tranthisan

55

Vũ Thị Nhường

vuthinhuong

 

 

 

Thông báo
Đường dây nóng
Dịch vụ công
Dịch vụ công cấp mã số
Hỏi đáp trực tuyến
VBQPPL TW
VBQPPL Bộ Tài chính
VBQPPL Ha Nam
GIÁ ĐẤT VÀ MỘT SỐ VĂN BẢN VỀ ĐẤT
ĐĂNG KÝ GIÁ, KÊ KHAI GIÁ
Danh bạ thư điện tử
Footer STC
Skip to main content