Banner STC

Liên kết website

 
Trang chủ » THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN, HẠNG MỤC ĐẦU TƯ, ĐẤU THẦU, MUA SẮM CÔNG
(01/06/2014)
Sở Tài chính đã có tờ trình số 521/TTr-STC ngày 12/5/2014 về việc phê duyệt Đề án Lựa chọn nhà đầu tư tiếp nhận toàn bộ phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần giống cây trồng và dịch vụ nông nghiệp Hà Nam thông qua hình thức đấu giá. Ngày 30/5/2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 517/QĐ-V/v phê duyệt Đề án “lựa chọn nhà đầu tư tiếp nhận toàn bộ phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần giống cây trồng và dịch vụ nông nghiệp Hà Nam”
Thông báo
Đường dây nóng
Dịch vụ công
Dịch vụ công cấp mã số
Hỏi đáp trực tuyến
VBQPPL TW
VBQPPL Bộ Tài chính
VBQPPL Ha Nam
GIÁ ĐẤT VÀ MỘT SỐ VĂN BẢN VỀ ĐẤT
ĐĂNG KÝ GIÁ, KÊ KHAI GIÁ
Danh bạ thư điện tử
Footer STC
Skip to main content