Banner STC

Liên kết website

 
Chính sách
RSS Chính sách
(01/06/2014)
Sở Tài chính đã có tờ trình số 521/TTr-STC ngày 12/5/2014 về việc phê duyệt Đề án Lựa chọn nhà đầu tư tiếp nhận toàn bộ phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần giống cây trồng và dịch vụ nông nghiệp Hà Nam thông qua hình thức đấu giá. Ngày 30/5/2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 517/QĐ-V/v phê duyệt Đề án “lựa chọn nhà đầu tư tiếp nhận toàn bộ phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần giống cây trồng và dịch vụ nông nghiệp Hà Nam”
(01/05/2014)
Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh về việc bán toàn bộ phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần nước sạch Hà Nam. Sở Tài chính đã có tờ trình số 481/TTr-STC ngày 29/4/2014 đề nghị về việc phê duyệt Đề án Lựa chọn nhà đầu tư tiếp nhận toàn bộ phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần nước sạch Hà Nam thông qua hình thức đấu giá. Ngày 29/4/2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 426/QĐ-UBND V/v phê duyệt Đề án “lựa chọn nhà đầu tư tiếp nhận toàn bộ phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần nước sạch Hà Nam”
1
Thông báo
Đường dây nóng
Dịch vụ công
Dịch vụ công cấp mã số
Hỏi đáp trực tuyến
VBQPPL TW
VBQPPL Bộ Tài chính
VBQPPL Ha Nam
GIÁ ĐẤT VÀ MỘT SỐ VĂN BẢN VỀ ĐẤT
ĐĂNG KÝ GIÁ, KÊ KHAI GIÁ
Danh bạ thư điện tử
Footer STC
Skip to main content