Banner

Liên kết website

 

Đề xuất Bộ tiêu chí kinh tế xanh áp dụng trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

(18/01/2018) Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa tổ chức họp các Hội đồng đánh giá, nghiệm thu Đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn, đề xuất bộ tiêu chí kinh tế xanh áp dụng trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường”. Xem tiếp

 

Đây là đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ do PGS.TS Nguyễn Thế Chinh – Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE) làm chủ nhiệm.

Theo nghiên cứu, trước đây tiêu chí, chỉ số Phát triển bền vững được nghiên cứu và ban hành ở nhiều quốc gia, tuy nhiêu sau hơn 20 năm thực hiện, tính khả thi của bộ tiêu chí, chỉ số này còn thấp, chủ yếu vẫn dừng lại ở nhận thức.  Kể từ sau Hội nghị Thượng đỉnh LHQ về Phát triển bền vững (Rio+20) tại thành phố Rio de Janeiro (Brazil) đã có sự nhìn nhận lại với sự đồng thuận cao của các nước để thực hiện phát triển bền vững, trước hết phải chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế, chuyển từ kinh tế nâu sang kinh tế xanh, tăng trưởng xanh để đạt tới mục tiêu phát triển bền vững thiên niên kỷ.

Ở Việt Nam, đến nay đã có một số bộ tiêu chí, chỉ tiêu liên quan đến quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững đã được ban hành ở cấp độ quốc gia cũng như địa phương. Bao gồm: bộ chỉ tiêu về tài nguyên và môi trường trong Chiến lược phát triển bền vững quốc gia, bộ chỉ tiêu phát triển bền vững địa phương, hệ thống các chỉ tiêu thống kê quốc gia, hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường; và các tiêu chí, chỉ số có liên quan được phản ánh trong các chiến lược cụ thể của các lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

PGS.TS Nguyễn Thế Chinh nhận định, việc thực hiện nghiên cứu đề xuất Bộ tiêu chí kinh tế xanh áp dụng trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường là hoàn toàn phù hợp với quan điểm, giải pháp, nhiệm vụ được đề ra trong các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Việc thực hiện nghiên cứu đề xuất Bộ tiêu chí cũng đảm bảo tính mới và có ý nghĩa quan trọng trong công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường trong bối cảnh Việt Nam đang cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng đảm bảo tính hiệu quả và bền vững có sức cạnh tranh trên thị trường, nền kinh tế hội nhập ngày càng sâu rộng vào kinh tế khu vực và thế giới.
 

Theo Bộ tài nguyên và Môi trường
Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Môi trường
Văn bản pháp quy
Lịch công tác
Lịch Tiếp Dân
Thông tin Quy hoạch
Thông tin Giá đất
VBQPPL
Dịch Vụ Công
Danh bạ thư điện tử
bo tai nguyen moi truong
Ban do QH
Footer STNMT
Skip to main content