Banner

Liên kết website

 

Giới thiệu chung

(15/07/2004)
Địa chỉ:   Xã Lam Hạ - TP Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam 
Điện thoại: 0351-854-625         
Email: sotnmthanam@tnmt.vn
          stnmt@hanamgov.vn

Cấp tỉnh: Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nam: Là cơ quan tham mưu cho UBND Tỉnh lĩnh vực Tài nguyên & Môi trường. Tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên & Môi trường gồm: Khối Quản lý Nhà nước có 8 đơn vị: Văn phòng sở, Phòng Quy Hoạch - Kế hoạch - Tài chính, Phòng Đăng ký đất đai và đo đạc bản đồ, Phòng Pháp chế, Phòng Giao đất- Định giá đất, Phòng khoáng sản- Nước và Khí tượng thủy Văn, Thanh tra Sở, Chi cục bảo vệ  Môi trường, Khối sự nghiệp có 5 đơn vị đó là: Trung tâm Công nghệ thông tin ,Trung tâm Khảo sát - Quy hoạch Bản đồ, Trung tâm Quan trắc Phân tích Tài nguyên  Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất,  Văn Phòng đăng ký Quyền sử dụng đất. Cấp Huyện: Có 6 Phòng Tài nguyên và Môi trường của 6 Huyện, thị: Phòng Tài nguyên & Môi trường Thành phố Phủ lý, Phòng Tài nguyên & Môi trường Huyện Bình lục, Thanh Liêm, Kim Bảng,...

» Xem tiếp

Trang chủ » Giới thiệu chung » Chức năng,nhiệm vụ
Văn bản pháp quy
Lịch công tác
Lịch Tiếp Dân
Thông tin Quy hoạch
Thông tin Giá đất
VBQPPL
Dịch Vụ Công
Danh bạ thư điện tử
bo tai nguyen moi truong
Ban do QH
Footer STNMT
Skip to main content