banner

Liên kết website

 
Họ và tênChức vụĐịa chỉ thư điện tử
Vũ Hữu Song Giám đốc sở TNMT vuhuusong@hanam.gov.vn
Nguyễn Thành Nam Phó giám đốc sở nguyenthanhnam@hanam.gov.vn
Hòm Thư Chung stnmt@hanam.gov.vn
Nguyễn Văn Hảo Phó giám đốc sở nguyenvanhao.tn@hanam.gov.vn
Lê Ngọc Thanh Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai lengocthanh@hanam.gov.vn
Lại Văn Minh Chánh Thanh Tra Sở laivanminh@hanam.gov.vn
Nguyễn Văn Cương Trưởng phòng Kế Hoạch - Tài Chính nguyenvancuong@hanam.gov.vn
Trần Văn Thanh Phó Chánh Văn phòng Sở tranvanthanh.tn@hanam.gov.vn
Trần Thị Mai tranthimai.tn@hanam.gov.vn
Phạm Quốc Tuệ phamquoctue@hanam.gov.vn
Nguyễn Thị Hường Phó Chi cục Trưởng Chi Cục QLĐĐ nguyenthihuonga@hanam.gov.vn
Hoàng Chiến Thắng Phó Chánh Thanh Tra Sở hoangchienthang@hanam.gov.vn
Hà Sơn Trưởng phòng Khoáng Sản hason@hanam.gov.vn
Ngô Thị Thu Hà ngothithuha.tnmt@hanam.gov.vn
Nguyễn Thị Ngọc Diễm nguyenthingocdiem@hanam.gov.vn
Lê Quý Tuấn lequytuan@hanam.gov.vn
Phạm Cao Đăng phamcaodang@hanam.gov.vn
Nguyễn Thị Chúc nguyenthichuc@hanam.gov.vn
Nguyễn Văn Quang nguyenvanquang.tn@hanam.gov.vn
Đinh Viết Hùng dinhviethung@hanam.gov.vn
Trương Văn Hà truongvanha@hanam.gov.vn
Đặng Thị Thu Hiền Phó trưởng phòng Phụ trách phòng Nước - KTTV và Biến đổi khí hậu dangthithuhien@hanam.gov.vn
Nguyễn Thị Hà Thái nguyenthihathai@hanam.gov.vn
Đỗ Đình Thắng dodinhthang@hanam.gov.vn
Vũ Quang Nhự vuquangnhu@hanam.gov.vn
Nguyễn Thị Nhi nguyenthinhi@hanam.gov.vn
Nguyễn Thị Thanh nguyenthithanh.tn@hanam.gov.vn
Trần Xuân Đoàn Phó Chi Cục Trưởng Chi Cục BVMT tranxuandoan@hanam.gov.vn
Trịnh Thị Thanh Huyền Giám đốc Trung tâm Quan trắc TNMT trinhthithanhhuyen@hanam.gov.vn
Phan Thị Lan Hương phanthilanhuong@hanam.gov.vn
Nguyễn Đình Quynh nguyendinhquynh@hanam.gov.vn
Nguyễn Thành Nam nguyenthanhnam.nt@hanam.gov.vn
Lê Thị Vân lethivan@hanam.gov.vn
Bùi Ngọc Hà buingocha@hanam.gov.vn
Nguyễn Thị Hường nguyenthihuongb@hanam.gov.vn
Trần Đăng Trình Chi Cục Trưởng Chi Cục BVMT trandangtrinh@hanam.gov.vn
Nguyễn Hữu Cần Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin TNMT nguyenhuucan@hanam.gov.vn
Nguyễn Văn Thái Chi Cục Trưởng Chi Cục Quản lý đất đai nguyenvanthai.tn@hanam.gov.vn
Trương Lan Anh truonglananh@hanam.gov.vn
Lã Văn Thức lavanthuc@hanam.gov.vn
Nguyễn Tuấn Bình nguyentuanbinh@hanam.gov.vn
Đỗ Xuân Thiệm Giám đốc Trung tâm CNTTTNMT doxuanthiem@hanam.gov.vn
Nguyễn Minh Hồng nguyenminhhong@hanam.gov.vn
Lê Hữu Trường Trưởng phòng Công nghệ - Nghiệp vụ - Trung tâm CNTTTNMT lehuutruong@hanam.gov.vn; truongtnmt@gmail.com
Nguyễn Thị Thái nguyenthithai@hanam.gov.vn
Lê Văn Hưng Phó Chi Cục Trưởng Chi Cục BVMT levanhung.tnmt@hanam.gov.vn
Nguyễn Tiến Dũng Phó Giám đốc Trung tâm Quan trắc TN&MT nguyentiendung.tn@hanam.gov.vn
Đỗ Thị Bình dothibinh@hanam.gov.vn
Vũ Hồng Xiêm vuhongxiem@hanam.gov.vn
Nguyễn Trung Thành nguyentrungthanh@hanam.gov.vn
Lê Văn Hồng levanhong@hanam.gov.vn
Nguyễn Thị Xuân Phương nguyenthixuanphuong@hanam.gov.vn
An Thanh Tùng anthanhtung@hanam.gov.vn
Vũ Văn Sơn vuvanson.tn@hanam.gov.vn
Phạm Văn Thành phamvanthanh@hanam.gov.vn
Đinh Xuân Thông Phó Giám đốc sở dinhxuanthong@hanam.gov.vn
Vũ Quang Huy Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai vuquanghuy.tn@hanam.gov.vn
Trương Duy Bình truongduybinh@hanam.gov.vn
Lê Đình Khoa ledinhkhoa@hanam.gov.vn
Đinh Thị Hồng Phương dinhthihongphuong@hanam.gov.vn
Dương Văn Khánh Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Kim Bảng duongvankhanh@hanam.gov.vn
Trần Đăng Tuấn trandangtuan@hanam.gov.vn
Nguyễn Khánh Hà nguyenkhanhha@hanam.gov.vn
Lê Thị Thanh Huyền lethithanhhuyen@hanam.gov.vn
Nguyễn Văn Trường Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai nguyenvantruong@hanam.gov.vn
Phạm Ngọc Thạch phamngocthach@hanam.gov.vn
Nguyễn Ngọc Thanh nguyenngocthanh.tn@hanam.gov.vn
Lê Văn Ninh Trưởng phòng Pháp Chế levanninh@hanam.gov.vn
Trịnh Ngọc Sinh Phó Chi cục Trưởng Chi Cục QLĐĐ trinhngocsinh@hanam.gov.vn
Nguyễn Gia Bắc Trưởng phòng ĐĐBĐ và Viễn Thám nguyengiabac@hanam.gov.vn
Nguyễn Văn Hùng nguyenvanhung.tn@hanam.gov.vn
Lương Thị Mai Phương luongthimaiphuong@hanam.gov.vn
Lưu Quang Hải luuquanghai@hanam.gov.vn
Lê Đức Quyền leducquyen@hanam.gov.vn
Nguyễn Thành Đô nguyenthanhdo.tn@hanam.gov.vn
Nguyễn Thị Hường nguyenthihuongc@hanam.gov.vn
Văn bản pháp quy
Lịch công tác
Lịch Tiếp Dân
Thông tin Quy hoạch
Thông tin Giá đất
VBQPPL
Dịch Vụ Công
Danh bạ thư điện tử
bo tai nguyen moi truong
Ban do QH
Footer STNMT
Skip to main content