Banner STP

Liên kết website

 
Trang chủ » Tuyên truyền phổ biến

Nghị định số 01/2018/NĐ-CP của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc

(17/01/2018)

* Cơ quan ban hành: Chính phủ

* Ngày ban hành: 03/01/2018

* Ngày có hiệu lực: 03/01/2018

* Văn bản bị thay thế: Nghị định số 12/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc

* Nội dung chính:

Nghị định này quy định về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc (VinaFood1).

Về hình thức pháp lý, VinaFood1 được quy định là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Vốn điều lệ của VinaFood1 hơn 4,359 tỷ đồng, trong khi trước đây, vốn điều lệ chỉ được ấn định ở mức 3,965 tỷ đồng.

Ngành, nghề kinh doanh chính của VinaFood1 là thu mua, bảo quản, sản xuất chế biến, bán buôn, bán lẻ, dự trữ, lưu thông lương thực thực phẩm, nông sản; Xuất, nhập khẩu lương thực, nông sản, vật tư, phân bón; Sản xuất, kinh doanh và xuất, nhập khẩu các loại nguyên liệu, thành phẩm thức ăn chăn nuôi gia súc. Bên cạnh đó, VinaFood1 còn sản xuất, chế biến, thu mua, bán buôn, bán lẻ, xuất nhập khẩu muối, hóa chất làm muối.

Nhà nước là chủ sở hữu của VinaFood1; trong khi đó, người đại diện pháp luật của VinaFood1 là Tổng Giám đốc công ty. Tổng Giám đốc chịu sự quản lý Nhà nước của cơ quan Nhà nước các cấp theo quy định.

* Trách nhiệm triển khai thực hiện: Tổng Công ty lương thực Miền Bắc.

 

Phan Thị Phương

Các tin liên quan:

Lich cong tac
VBQPPL
Dịch Vụ Công
Thẩm định dự thảo văn bản QPPL
hoi dap
Danh bạ Thư điện tử
Hiến pháp 2013
Lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo VBQPPL
Theo doi THPL
XL VPHC
Thư viện nhạc, phim

Footer STP
Skip to main content