Banner STP

Liên kết website

 

Lãnh đạo Sở

(14/08/2014)

 

Lê Thị Liên

- Sinh năm:

- Trình độ:

- Điện thoại bàn

- Điện thoại di động

- Email

Giám đốc

1963

Cử nhân Luật

0351.3854014

 

lethilien@hanam.gov.vn

Vũ Xuân Thủy

- Sinh năm:

- Trình độ:

- Điện thoại bàn

- Điện thoại di động

- Email

Phó Giám đốc

1968

Cử nhân Luật

0351.3828999

 

vuxuanthuy@hanam.gov.vn

Đào Đình Tùng

- Sinh năm:

- Trình độ:

- Điện thoại bàn

- Điện thoại di động

- Email

Phó Giám đốc

1974

Cử nhân Luật

0351.3850313

 

daodinhtung@hanam.gov.vn

 

 

Lich cong tac
VBQPPL
Dịch Vụ Công
Thẩm định dự thảo văn bản QPPL
hoi dap
Danh bạ Thư điện tử
Hiến pháp 2013
Lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo VBQPPL
Theo doi THPL
XL VPHC
Thư viện nhạc, phim

Footer STP
Skip to main content