Banner STP

Liên kết website

 
Trang chủ » Giới thiệu chung » Tổ chức bộ máy » Các phòng chuyên môn

Các phòng chuyên môn

(14/08/2014)

Văn phòng Sở

Trần Mạnh Hưng

- Điện thoại bàn

- Điện thoại di động

- Email

Chánh văn phòng

0226.3855432

 

tranmanhhung.tp@hanam.gov.vn

Đinh Thị Tuấn Anh

- Điện thoại bàn

- Điện thoại di động

- Email

Phó Chánh văn phòng

0226.3858119

 

dinhthituananh@hanam.gov.vn

 

 Thanh tra Tổ chức

 

 

Đinh Thị Kim Dung          

- Điện thoại bàn

- Điện thoại di động

- Email

Chánh thanh tra

0226.3854315

 

dinhthikimdung@hanam.gov.vn

 

Phòng Xây dựng và Kiểm tra Văn bản QPPL

Nguyễn Công Hanh              

- Điện thoại bàn

- Điện thoại di động

- Email

Trưởng phòng

0919961374

 

nguyenconghanh@hanam.gov.vn

Chu Thị Cúc

- Điện thoại bàn

- Điện thoại di động

- Email

Phó trưởng phòng

0973783409

 

chuthicuc@hanam.gov.vn

  

Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật

 

Nguyễn Văn Tình

- Điện thoại bàn

- Điện thoại di động

- Email

Trưởng phòng

0226.3616167

 

nguyenvantinh@hanam.gov.vn

 

 

 

Phòng Phổ biến Giáo dục pháp luật

Lữ Mai Thanh Tùng

- Điện thoại bàn

- Điện thoại di động

- Email

Trưởng phòng

0226.3616368

 

lumaithanhtung@hanam.gov.vn

 

 Phòng Hành chính Tư pháp

Ngô Văn Khiển

- Điện thoại bàn

- Điện thoại di động

- Email

Trưởng phòng

0226.3854231

 

ngovankhien@hanam.gov.vn

Ngô Đức Mậu

- Điện thoại bàn

- Điện thoại di động

- Email

Phó Trưởng phòng

0226.3854231

 

ngoducmau@hanam.gov.vn

 

 Phòng Bổ trợ Tư pháp

Phạm Văn Hưng

- Điện thoại bàn

- Điện thoại di động

- Email

Trưởng phòng

 

 

phamvanhung.tp@hanam.gov.vn

 

 Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Vũ Minh Thắng

- Điện thoại bàn

- Điện thoại di động

- Email

Nguyễn Hữu Lược

- Điện thoại bàn

- Điện thoại di động

- Email

Phó Trưởng phòng

Phó Trưởng phòng

 

vuminhthang@hanam.gov.vn 

 

 

 

nguyenhuuluoc@hanam.gov.vn

 

 

Lich cong tac
VBQPPL
Dịch Vụ Công
Thẩm định dự thảo văn bản QPPL
hoi dap
Danh bạ Thư điện tử
Hiến pháp 2013
Lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo VBQPPL
Theo doi THPL
XL VPHC
Thư viện nhạc, phim

Footer STP
Skip to main content