Banner STP

Liên kết website

 
Trang chủ » Giới thiệu chung » Tổ chức bộ máy » Các đơn vị trực thuộc

Các đơn vị trực thuộc

(14/08/2014)

Trung tâm Trợ giúp pháp lý

 

Vũ Minh Hậu

- Điện thoại bàn

- Điện thoại di động

- Email

Giám đốc

0351.3846286

 

vuminhhau@hanam.gov.vn

Phạm Đại Vương

- Điện thoại bàn

- Điện thoại di động

- Email

Phó Giám đốc

0351.3855946

 

phamdaivuong@hanam.gov.vn

 

 

Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá Tài sản

 

Đào Xuân Chiến

- Điện thoại bàn

- Điện thoại di động

- Email

Giám đốc

0351.3845968

 

daoxuanchien@hanam.gov.vn

Đào Văn Thành

- Điện thoại bàn

- Điện thoại di động

- Email

Phó Giám đốc

0351.3845968

 

daovanthanh@hanam.gov.vn

 

 

Phòng Công chứng Nhà nước số 1

 

Nguyễn Thị Thu Hương

- Điện thoại bàn

- Điện thoại di động

- Email

Trưởng phòng

0351.3852686

 

nguyenthithuhuong.tp@hanam.gov.vn

 

 

Phòng Công chứng Nhà nước số 2

 

Đào Đình Tùng

- Điện thoại bàn

- Điện thoại di động

- Email

PGĐ (Kiêm Trưởng phòng)

 

 

daodinhtung@hanam.gov.vn

Lê Thị Hoài Thương

- Điện thoại bàn

- Điện thoại di động

- Email

Phó trưởng phòng

 

 

lethihoaithuong@hanam.gov.vn

 

 

Phòng Công chứng Nhà nước số 3

 

Khổng Giang Hải

- Điện thoại bàn

- Điện thoại di động

- Email

Trưởng phòng

 

 

khonggianghai@hanam.gov.vn

 

 

Phòng Công chứng Nhà nước số 4

 

Nguyễn Thị Tuyết Mai

- Điện thoại bàn

- Điện thoại di động

- Email

Trưởng phòng

 

 

nguyenthituyetmai@hanam.gov.vn

 

 

Lich cong tac
VBQPPL
Dịch Vụ Công
Thẩm định dự thảo văn bản QPPL
hoi dap
Danh bạ Thư điện tử
Hiến pháp 2013
Lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo VBQPPL
Theo doi THPL
XL VPHC
Thư viện nhạc, phim

Footer STP
Skip to main content