Banner STP

Liên kết website

 
Trang chủ » Lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản QPPL

Đóng góp ý kiến vào Dự thảo VB QPPL

(09/07/2014)

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Hà Nam ban hành giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Hà Nam về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất đối với các trường hợp giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Hà Nam về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính đơn giá thuê đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

 

- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Hà Nam Ban hành “Quy định quản lý nghĩa trang và cơ sở hoả táng trên địa bàn tỉnh Hà Nam”

- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Hà Nam Ban hành Quy định quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành Đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc, công trình xây dựng khác và di chuyển mồ mả khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam

- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quy định quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Hà Nam ban hành “Quy định quản lý nghĩa trang và cơ sở hoả táng trên địa bàn tỉnh Hà Nam”.

- Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Hà Nam về việc quy định số lượng nhân viên thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quy chế Đảm bảo an toàn thông tin trên máy tính, mạng máy tính và các thiết bị công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam. 

- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Hà Nam Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Hà Nam.

- Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Hà Nam về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố.

- Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Hà Nam bãi bỏ Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND ngày 15/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh; tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam

 - Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Hà Nam về một số mức chi hỗ trợ thực hiện công tác hoà giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

 - Dự thảo Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành: “Quy chế phối hợp thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Hà Nam”

- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

 

 

Lưu ý:  

- Những dự thảo văn bản mới nhất cần lấy ý kiến được cập nhật từ trên xuống dưới.

- Mọi ý kiến đóng góp của nhân dân vào Dự thảo Văn bản QPPL gửi về Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam bằng văn bản và thư điện tử: nguyenconghanh@hanam.gov.vn

 

 

 


Gửi ý kiến
Họ tên
Bắt buộc phải nhập
 
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Bắt buộc phải nhập
 
Ý kiến
Bắt buộc phải nhập
 
Nhập mã bảo vệ
Bắt buộc phải nhập
 

Lich cong tac
VBQPPL
Dịch Vụ Công
Thẩm định dự thảo văn bản QPPL
hoi dap
Danh bạ Thư điện tử
Hiến pháp 2013
Lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo VBQPPL
Theo doi THPL
XL VPHC
Thư viện nhạc, phim

Footer STP
Skip to main content