Banner STP

Liên kết website

 
Trang chủ » Những nội dung cơ bản của Hiến pháp
Những nội dung cơ bản của Hiến pháp
RSS Những nội dung cơ bản của Hiến pháp
(26/02/2014)
(Chinhphu.vn) - Toàn bộ Hiến pháp sửa đổi năm 2013 có nhiều nội dung lẫn kỹ thuật lập hiến mới. Một trong những điểm mới cơ bản là chủ quyền Nhân dân được đề cao và thể hiện xuyên suốt, nhất quán toàn bộ nội dung của bản Hiến pháp.
(24/02/2014)
Ngày 28/11/2013 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII; được Chủ tịch nước ký lệnh công bố và có hiệu lực từ ngày 1/1/2014.
(18/02/2014)
(Chinhphu.vn) – Tại Hội nghị toàn quốc triển khai thi hành Hiến pháp ngày 8/1/2014, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cả một hệ thống chính trị trong năm 2014
(18/02/2014)
(Chinhphu.vn) - Hiến pháp sửa đổi năm 2013, trong Chương về "Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân" có nhiều điểm mới về nhận thức và cách thức thể hiện (kỹ thuật lập hiến).
(18/01/2013)
1
Lich cong tac
VBQPPL
Dịch Vụ Công
Thẩm định dự thảo văn bản QPPL
hoi dap
Danh bạ Thư điện tử
Hiến pháp 2013
Lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo VBQPPL
Theo doi THPL
XL VPHC
Thư viện nhạc, phim

Skip to main content