Banner STP

Liên kết website

 
Họ và tênChức vụĐịa chỉ thư điện tử
Lê Thị Liên Giám đốc Sở Tư pháp lethilien@hanam.gov.vn
Vũ Xuân Thuỷ Phó Giám đốc Sở Tư pháp vuxuanthuy@hanam.gov.vn
Nguyễn Văn Hùng Chánh Thanh tra Sở Tư pháp nguyenvanhung.tp@hanam.gov.vn
Đào Đình Tùng Phó Giám đốc Sở Tư pháp daodinhtung@hanam.gov.vn
Nguyễn Thị Thu Hương Trưởng phòng Công chứng số 1 tỉnh Hà Nam nguyenthithuhuong.tp@hanam.gov.vn
Vũ Minh Hậu Giám đốc Trung tâm TGPL tỉnh Hà Nam vuminhhau@hanam.gov.vn
Đào Xuân Chiến Giám đốc Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản daoxuanchien@hanam.gov.vn
Ngô Văn Khiển Trưởng phòng Hành chính - Bổ trợ Tư pháp ngovankhien@hanam.gov.vn
Nguyễn Thị Tuyết Mai Trưởng phòng Công chứng số 4 tỉnh Hà Nam nguyenthituyetmai@hanam.gov.vn
Nguyễn Công Hanh Trưởng phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản nguyenconghanh@hanam.gov.vn
Đinh Thị Tuấn Anh Phó Chánh Văn phòng dinhthituananh@hanam.gov.vn
Lê Thị Hương lethihuong.tp@hanam.gov.vn
Hoàng Quý Hai hoangquyhai@hanam.gov.vn
Nguyễn Phi Hùng nguyenphihung@hanam.gov.vn
Phạm Thị Nhàn phamthinhan@hanam.gov.vn
Trần Trung Thành trantrungthanh@hanam.gov.vn
Đinh Thị Kim Dung Phó Chánh Thanh tra Sở Tư pháp dinhthikimdung@hanam.gov.vn
Nguyễn Hữu Lược nguyenhuuluoc@hanam.gov.vn
Phạm Văn Hưng Phó trưởng phòng Hành chính - Bổ trợ tư pháp phamvanhung.tp@hanam.gov.vn
Trần Thị Loan tranthiloan.tp@hanam.gov.vn
Khổng Giang Hải Trưởng phòng Công chứng số 3 Hà Nam khonggianghai@hanam.gov.vn
Lê Thị Hoài Thương lethihoaithuong@hanam.gov.vn
Chu Thị Cúc Phó trưởng phòng Theo dõi thi hành pháp luật chuthicuc@hanam.gov.vn
Nguyễn Văn Tình Trưởng phòng Theo dõi thi hành pháp luật nguyenvantinh@hanam.gov.vn
Nguyễn Tú Lệ Phó Trưởng phòng Tuyên truyền Phổ biến GDPL nguyentule@hanam.gov.vn
Ngô Thị Duyên ngothiduyen.tp@hanam.gov.vn
Trần Văn Bằng tranvanbang@hanam.gov.vn
Đào Văn Thành Phó Giám đốc - Trung tâm Dịch vụ BĐGTS daovanthanh@hanam.gov.vn
Lữ Mai Thanh Tùng Phó Trưởng phòng KSTTHC lumaithanhtung@hanam.gov.vn
Nguyễn Thị Mai Sáng nguyenthimaisang@hanam.gov.vn
Đặng Hà Phương danghaphuong@hanam.gov.vn
Phạm Đại Vương phamdaivuong@hanam.gov.vn
Nguyễn Thành Trung nguyenthanhtrung.tp@hanam.gov.vn
Nguyễn Quang Hòa nguyenquanghoa@hanam.gov.vn
Trần Mạnh Hưng Phó Chánh Văn phòng Sở tranmanhhung@hanam.gov.vn
Trần Thị Thu Hà tranthithuha.tp@hanam.gov.vn
Hoàng Mạnh Đạt hoangmanhdat@hanam.gov.vn
Trần Thị Kim Hương tranthikimhuong@hanam.gov.vn
Hà Thị Hồng Nhâm hathihongnham@hanam.gov.vn
Đỗ Thị Thái Trưởng phòng KSTTHC dothithai@hanam.gov.vn
Nguyễn Xuân Chinh nguyenxuanchinh@hanam.gov.vn
Vũ Minh Thắng vuminhthang@hanam.gov.vn
Nhiếp Thị Hải nhiepthihai@hanam.gov.vn
Trần Thị Yến tranthiyen@hanam.gov.vn
Trần Thúy Quỳnh tranthuyquynh@hanam.gov.vn
Trần Thị Huyền Chi tranthihuyenchi@hanam.gov.vn
Nguyễn Thị Kim Thoa nguyenthikimthoa@hanam.gov.vn
Nguyễn Vũ Hường nguyenvuhuong@hanam.gov.vn
Trần Đức Thuấn Phó giám đốc Sở tranducthuan.tp@hanam.gov.vn
Hòm thư chung stp@hanam.gov.vn
Phan Thị Phương Chuyên viên Phòng XD và Kiểm tra văn bản QPPL phanthiphuong@hanam.gov.vn
Ngô Hoàng Minh Chuyên viên Phòng Công chứng Nhà nước số 3 ngohoangminh@hanam.gov.vn
Vũ Mạnh Hưng Chuyên viên Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản vumanhhung@hanam.gov.vn
Nguyễn Minh Sơn Chuyên viên Phòng Công chứng Nhà nước số 4 nguyenminhson@hanam.gov.vn
Lich cong tac
VBQPPL
Dịch Vụ Công
Thẩm định dự thảo văn bản QPPL
hoi dap
Danh bạ Thư điện tử
Hiến pháp 2013
Lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo VBQPPL
Theo doi THPL
XL VPHC
Thư viện nhạc, phim

Footer STP
Skip to main content