Banner STTTT

Liên kết website

 
Trang chủ » Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
RSS Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
(11/10/2017)
Ngày 29/9/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 22/2017/TT-BTTTT quy định mức giá cước tối đa và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
(11/10/2017)
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 23/2017/TT-BTTTT quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước ở địa phương.
(03/08/2017)
(25/07/2016)
Nghị định này bãi bỏ các quy định triển lãm ảnh tại Chương IV quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 6 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ
(25/07/2016)
(25/07/2016)
(15/07/2016)
(24/06/2016)
(16/06/2015)
Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Nam ngày 27/5/2015 ban hành Quy định quản lý mạng cáp treo viễn thông, truyền hình tại các phường, thị trấn, khu đô thị, khu công nghiệp, khu du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Nam
(30/05/2014)
Ngày 30 tháng 5 năm 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Quản lý, vận hành và sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Hà Nam
1
Lich cong tac
Danh bạ thư điện tử
Chuyên mục Hỏi - Đáp
DANH SÁCH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ G1
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH
Thư viện nhạc, phim

Footer STTTT
Skip to main content