Banner STTTT

Liên kết website

 
Trang chủ » Thông tin tuyên truyền, phổ biến
Thông tin tuyên truyền, phổ biến
RSS Thông tin tuyên truyền, phổ biến
(11/01/2018)
Nhằm từng bước hình thành bộ chỉ tiêu thống kê phù hợp, gắn kết và phản ánh được trung thực, đầy đủ tình hình phát triển của ngành thông tin và truyền thông, có phương pháp thu thập số liệu đồng bộ, tiên tiến, bảo đảm các số liệu gắn kết với hệ thống chỉ tiêu của Nhà nước bảo đảm minh bạch, rõ ràng. Hệ thống chỉ tiêu thống kê của ngành thông tin và truyền thông phải bảo đảm tính đồng bộ với hệ thống chỉ tiêu thống kê của quốc gia và các hệ thống chỉ tiêu thống kê khác; đồng thời phải là một trong những nguồn cung cấp thông tin đầu vào quan trọng của hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, đáp ứng nhu cầu thông tin của tổ chức cá nhân.
(04/01/2018)
Ngày 19/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 41/2017/TT-BTTTT quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước.
(03/01/2018)
Nhằm đánh giá thực trạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước và phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử, ngày 18/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 2342/QĐ-BTTTT về việc phê duyệt Phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước.
(03/01/2018)
Ngày 25/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 2392/QĐ-BTTTT về việc ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã và cấp huyện.
(27/12/2017)
(29/11/2017)
Khi người dùng truy cập vào trang mạng, thư viện mã Coinhive được tự động chạy trên máy tính người dùng dưới dạng tiện ích mở rộng hoặc trực tiếp trong trình duyệt nhằm mục đích “đào” tiền ảo Bitcoin, Monero… bằng cách sử dụng trái phép tài nguyên người dùng (CPU, ổ cứng, bộ nhớ…) và gửi về “ví điện tử” của tin tặc (hacker).
(30/10/2017)
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới ứng cứu sự cố, tăng cường năng lực cho các cán bộ, bộ phận chuyên trách ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến 2025”.
(02/10/2017)
Các cơ quan báo chí, nhà xuất bản phải thực hiện việc cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ em trên các chương trình của kênh phát thanh, kênh truyền hình; báo in, báo điện tử và xuất bản phẩm.
(26/09/2017)
Ngày 12/9/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 20/2017/TT-BTTTT về việc quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc.
(25/09/2017)
Lich cong tac
Danh bạ thư điện tử
Chuyên mục Hỏi - Đáp
DANH SÁCH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ G1
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH
Thư viện nhạc, phim

Footer STTTT
Skip to main content