Banner STTTT

Liên kết website

 
Trang chủ » Thông tin phát triển ngành
Thông tin phát triển ngành
RSS Thông tin phát triển ngành
(27/12/2017)
(11/12/2017)
(15/11/2017)
(13/11/2017)
(13/11/2017)
(26/08/2016)
Ngày 28/6/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 18/2016/TT-BTTTT quy định về danh mục kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và của địa phương. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 12/8/2016. Theo đó, các kênh chương trình VTV2, VTV4, VTV5 không còn là kênh tuyên truyền thiết yếu của quốc gia.
(26/08/2016)
Lịch sử ngành Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Việt Nam từ khi ra đời đến nay luôn gắn liền với lịch sử dân tộc, gắn liền với sự nghiệp giải phóng, bảo vệ và xây dựng tổ quốc.
(02/08/2016)
Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về quản lý thuê bao di động trả trước tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) yêu cầu các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp rà soát, thu hồi toàn bộ số SIM thuê bao đã đăng ký sẵn thông tin thuê bao trên các kênh phân phối trước ngày 31/12/2016. Việc mua bán SIM thuê bao, đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước chỉ được thực hiện tại các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông.
(03/06/2016)
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (bộ, ngành, địa phương) có trách nhiệm xây dựng kế hoạch 5 năm về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan mình, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc đề nghị Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Cũng tại Nghị định số 64/NĐ-CP, Chính phủ giao Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) có trách nhiệm: trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước; hướng dẫn xây dựng và thẩm định kế hoạch 5 năm của các bộ, ngành, địa phương. Dựa trên Kế hoạch 5 năm đã được phê duyệt, các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT hàng năm và triển khai thực hiện.
(02/06/2016)
Ngày 30 tháng 5 năm 2016, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam đã có Công văn số 53/STTTT-BCVT chấp thuận 11 vị trí lắp đặt trạm BTS phù hợp với Quy hoạch Hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Hà Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 tại các huyện Duy Tiên, Kim Bảng, Thanh Liêm, Bình Lục, Lý Nhân cho Viễn thông Hà Nam.
Lich cong tac
Danh bạ thư điện tử
Chuyên mục Hỏi - Đáp
DANH SÁCH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ G1
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH
Thư viện nhạc, phim

Footer STTTT
Skip to main content