Banner SVHTTDL

Liên kết website

 
Trang chủ » Tin tức - Sự kiện

Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

(12/01/2018) Văn phòng Chính Phủ vừa có kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (gọi tắt là Phong trào) tại phiên họp tổng kết năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018.

 

Phong trào có tác động tích cực, trên nhiều mặt của đời sống văn hóa - xã hội. Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

             Theo Kết luận, trong năm 2017, Phong trào tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện. Nhiều nội dung hoạt động của phong trào được lồng ghép, phối kết hợp với các phong trào thi đua khác để triển khai sâu rộng trong xã hội như xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững…; các địa phương đã tập trung vào quy trình bình xét các danh hiệu văn hóa, bảo đảm việc công khai, dân chủ, nâng cao trách nhiệm của ban công tác mặt trận, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố; công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Phong trào được Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm túc… từng bước đưa các hoạt động của Phong trào có tác động tích cực, trên nhiều mặt của đời sống văn hóa - xã hội.

                Tuy nhiên, ở một số địa phương, việc triển khai và thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương chưa kịp thời, đầy đủ, một số nơi gặp khó khăn, lúng túng trong công tác tổ chức thực hiện. Công tác truyền thông và thực hiện phong trào chưa đạt hiểu quả tích cực, vì vậy tại một số địa phương còn xảy ra hiện tượng chạy theo thành tích và số lượng, hạn chế về chất lượng, nội dung hoạt động còn hình thức, gây bức xúc trong cộng đồng dân cư và xã hội.
                Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo sự chuyển biến tích cực trong tổ chức triển khai thực hiện Phong trào, trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
               Xây dựng kế hoạch phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương và địa phương thực hiện tốt Phong trào năm 2018 theo tinh thần 
Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 6/12/2017 của Chính phủ; khẩn trương hoàn thiện Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”, trình Chính phủ xem xét, ban hành trong Quý I năm 2018; Phối hợp với Văn phòng Chính phủ rà soát lại tất cả phòng trào, cuộc vận động có nội dung hoạt động liên quan đến xây dựng đời sống văn hóa, làm rõ đặc thù của từng phong trào, cuộc vận động để làm cơ sở định hướng hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương trong thời gian tới.
                Bên cạnh đó, nghiên cứu cơ chế đưa các nội dung bảo tồn văn hóa, văn nghệ dân gian vào các hoạt động để đẩy mạnh công tác truyền  thông về Phong trào; Chủ động đề xuất phương án đổi mới công tác kiểm tra, đổi mới hình thức tổ chức giao ban cụm về thực hiện Phong trào, nhằm kịp thời đánh giá, điều chỉnh và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở địa phương; tăng cường tổ chức tập huấn nghiệp vụ, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về Phong trào; tổ chức tuyên truyền sâu rộng những tấm gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong Phong trào.
                 Ngoài ra, chuẩn bị kỹ các nội dung Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Phong trào, trong đó làm rõ những vấn đề, nội hàm mới về đời sống văn hóa trong tình hình hiện nay để đề xuất điều chỉnh, thay đổi phương thức hoạt động của Ban chỉ đạo Trung ương Phong trào, bảo đảm phong trào hoạt động có chiều sâu, hiệu quả, thực chất và bền vững. Nội dung Hội nghị tổng kết đưa ra thảo luận tại phiên họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương vào tháng 2 năm 2018 và báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào tháng 3 năm 2018.

 

cinet.vn
VBQPPL
Hỏi đáp trực tuyến
Lịch Tiếp Dân
Danh bạ thư điện tử
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản pháp luật
Du Lịch Hà Nam
Footer SVHTTDL
Skip to main content