Banner SVHTTDL

Liên kết website

 
Trang chủ » Đảng, Đoàn thể
(12/01/2018)
Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh uỷ và Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh về Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ sở nhiệm kỳ 2018-2020, Đảng bộ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã nghiêm túc quán triệt và triển khai công tác Đại hội các chi bộ trực thuộc.
>>Xem thêm
(12/01/2018)
Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh uỷ và Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh về Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ sở nhiệm kỳ 2018-2020, Đảng bộ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã nghiêm túc quán triệt và triển khai công tác Đại hội các chi bộ trực thuộc.
>>Xem thêm
VBQPPL
Hỏi đáp trực tuyến
Lịch Tiếp Dân
Danh bạ thư điện tử
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản pháp luật
Du Lịch Hà Nam
Skip to main content