Banner SXD

Liên kết website

 

Ban Lãnh đạo

(15/10/2010)

 

1. Phạm Mạnh Hùng 

  Giám đốc sở

          

     Sinh năm: 1959

     Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

     Trình độ chính trị: Cao cấp

      Điện thoại : 0351.852712

      Địa chỉ nhà riêng: Đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Phủ Lý

      Điện thoại di động: 0913289247

      Email: phammanhhung@hanam.gov.vn

 

 2. Đỗ Quang Nha
Phó Giám đốc sở

 

           

     Sinh năm: 1962

     Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư

     Trình độ chính trị: Cao cấp

     Điện thoại : 0351.3852714

     Địa chỉ nhà riêng:Khu đô thị Minh Khôi,  thành phố Phủ Lý

     Điện thoại di động: 0913289086

     Email: doquangnha@hanam.gov.vn   

    

 

  

3. Nguyễn Thị Phúc Thảo

 Phó Giám đốc sở

 

          

     Sinh năm: 1976

     Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư

     Trình độ chính trị: Cao cấp

     Điện thoai: 3828978

     Địa chỉ nhà riêng:Khu đô thị Minh Khôi,  thành phố Phủ Lý

     Điện thoại di động: 0915245701

     Email: nguyenthiphucthao@hanam.gov.vn

4. Nguyễn Quang Huy

Phó giám đốc Sở

 

 

 

 

     Sinh năm 1977

     Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, Thạc sỹ              Quản trị kinh doanh

     Trình độ chính trị: Cao cấp

     Điện thoại:  03513852013

     Di động: 0915029013

      Địa chỉ nhà riêng: Đường Đề Yêm - Phủ Lý  - Hà Nam

     Email: nguyenquanghuy@hanam.gov.vn

 

 


 

 

 

 

SXD
Lịch công tác của Sở Xây dựng
VBQPPL
Dịch Vụ Công Cấp giấy phép xây dựng
Hỏi đáp trực tuyến
Danh bạ thư điện tử
Thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Nhà ở và thị trường BĐS
Footer SXD
Skip to main content