Banner SXD

Liên kết website

 
Trang chủ » Danh bạ thư điện tử

Danh sách mail cán bộ Sở Xây dựng Hà Nam

(14/07/2014)

Họ và tên

Chức vụ

Mail

Phạm Mạnh Hùng

Giám đốc

phammanhhung@hanam.gov.vn

Đỗ Quang Nha

Phó Giám đốc

doquangnha@hanam.gov.vn

Nguyễn Thị Phúc Thảo

Phó giám đốc

nguyenthiphucthao@hanam.gov.vn

Nguyễn Quang Huy

Phó giám đốc

nguyenquanghuy@hanam.gov.vn

Hòm Thư Chung

 

sxd@hanam.gov.vn

Phạm Văn Đoàn

Chánh Văn phòng

phamvandoan@hanam.gov.vn

Lại Quang Tuyển

Trưởng phòng giám định

laiquangtuyen@hanam.gov.vn

Nguyễn Văn Hà

Chánh thanh tra

nguyenvanha@hanam.gov.vn

Nguyễn Thành Công

TP Quy hoạch - Kiến trúc

nguyenthanhcong@hanam.gov.vn

Đỗ Thanh Hương

Phó văn phòng

dothanhhuong@hanam.gov.vn

Nguyễn Văn Quyết

Phó phòng QLXD

nguyenvanquyet@hanam.gov.vn

Vũ Văn Huỳnh

Phó phòng KTXD

vuvanhuynh@hanam.gov.vn

Nguyễn Xuân Lợi

Phó chánh thanh tra

nguyenxuanloi@hanam.gov.vn

Nguyễn Lê Nam

Phó phòng PTĐT và HTKT

nguyenlenam@hanam.gov.vn

Bùi Thị Tuyết Nhung

 

buithituyetnhung@hanam.gov.vn

Đinh Công Minh

 

dinhcongminh@hanam.gov.vn

Phạm Thanh Tùng

 

phamthanhtung@hanam.gov.vn

Nguyễn Duy Hải

Phó phòng QHKT

nguyenduyhai@hanam.gov.vn

Lê Thị Hải Minh

 

lethihaiminh@hanam.gov.vn

Vũ Quý Lâm

Phó chánh thanh tra

vuquylam@hanam.gov.vn

Nguyễn Văn Bá

 

nguyenvanba@hanam.gov.vn

Đào Thị Hồng Diễm

 

daothihongdiem@hanam.gov.vn

Trịnh Cường

 

trinhcuong@hanam.gov.vn

Lê Thị Mai Loan

 

lethimailoan@hanam.gov.vn

Phạm Minh Thuận

 

phamminhthuan@hanam.gov.vn

Ngô Thị Thanh

 

ngothithanh@hanam.gov.vn

Phạm Quang Duy

 

phamquangduy@hanam.gov.vn

Cát Huy Lực

 

cathuyluc@hanam.gov.vn

Nguyễn Thành Trung

 

nguyenthanhtrung@hanam.gov.vn

Lịch công tác của Sở Xây dựng
VBQPPL
Dịch Vụ Công Cấp giấy phép xây dựng
Hỏi đáp trực tuyến
Danh bạ thư điện tử
Thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Nhà ở và thị trường BĐS
Footer SXD
Skip to main content