Banner SXD

Liên kết website

 
Họ và tênChức vụĐịa chỉ thư điện tử
Hòm Thư Chung sxd@hanam.gov.vn
Nguyễn Thành Công TP Kiến trúc quy hoạch nguyenthanhcong@hanam.gov.vn
Bùi Thị Tuyết Nhung buithituyetnhung@hanam.gov.vn
Vũ Văn Huỳnh Phó phòng Giám định vuvanhuynh@hanam.gov.vn
Đỗ Quang Nha Phó Giám đốc doquangnha@hanam.gov.vn
Nguyễn Thị Phúc Thảo Phó giám đốc nguyenthiphucthao@hanam.gov.vn
Phạm Thanh Tùng phamthanhtung@hanam.gov.vn
Đinh Văn Điểu dinhvandieu@hanam.gov.vn
Nguyễn Duy Hải nguyenduyhai@hanam.gov.vn
Nguyễn Lê Nam Phó phòng kiến trúc quy hoạch nguyenlenam@hanam.gov.vn
Phạm Văn Đoàn phamvandoan@hanam.gov.vn
Lê Thị Hải Minh lethihaiminh@hanam.gov.vn
Nguyễn Văn Hà Chánh thanh tra nguyenvanha@hanam.gov.vn
Vũ Quý Lâm vuquylam@hanam.gov.vn
Nguyễn Văn Bá nguyenvanba@hanam.gov.vn
Nguyễn Xuân Lợi Phó chánh thanh tra nguyenxuanloi@hanam.gov.vn
Trần Văn Bính Phó văn phòng tranvanbinh.xd@hanam.gov.vn
Đào Thị Hồng Diễm daothihongdiem@hanam.gov.vn
Trịnh Cường trinhcuong@hanam.gov.vn
Lê Thị Mai Loan lethimailoan@hanam.gov.vn
Phạm Mạnh Hùng Giám đốc phammanhhung@hanam.gov.vn
Lại Quang Tuyển Trưởng phòng giám định laiquangtuyen@hanam.gov.vn
Nguyễn Văn Quyết Phó phòng Giám định nguyenvanquyet@hanam.gov.vn
Đỗ Thanh Hương Phó văn phòng dothanhhuong@hanam.gov.vn
Phạm Minh Thuận phamminhthuan@hanam.gov.vn
Đinh Công Minh dinhcongminh@hanam.gov.vn
Ngô Thị Thanh ngothithanh@hanam.gov.vn
Phạm Quang Duy phamquangduy@hanam.gov.vn
Cát Huy Lực cathuyluc@hanam.gov.vn
Nguyễn Quang Huy Phó giám đốc nguyenquanghuy@hanam.gov.vn
Lịch công tác của Sở Xây dựng
VBQPPL
Dịch Vụ Công Cấp giấy phép xây dựng
Hỏi đáp trực tuyến
Danh bạ thư điện tử
Thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Nhà ở và thị trường BĐS
Footer SXD
Skip to main content