Banner SYT

Liên kết website

 

Ban Lãnh đạo Sở Y tế

(22/08/2017)

1.Ông Lê Quang Minh -  Giám đốc Sở Y tế

Năm sinh: 1963

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Y khoa

Trình độ chính trị: Cao cấp

             Điện thoại: 

            EMail: lequangminh@hanam.gov.vn

Nhiệm vụ:

a) Chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi mặt hoạt động của Ngành Y tế, chịu trách nhiệm trước Bộ Y tế, Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh về các hoạt động y tế, dân số trên địa bàn của tỉnh. Báo cáo công tác trước Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Y tế khi được yêu cầu nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khoẻ nhân dân và công tác dân số - KHHGĐ trong tỉnh.

b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:

- Giáo dục chính trị tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ và thi đua khen thưởng;

- Công tác Tổ chức cán bộ và quy hoạch cán bộ;

- Công tác Quy hoạch và kế hoạch phát triển ngành; Tài chính kế toán.

- Công tác Giám định Y khoa; Quản lý hành nghề y, dược và y dược học cổ truyền ngoài công lập. Cải cách hành chính, Trưởng Ban chỉ đạo Thực hành tiết kiệm và phòng chống tham nhũng của Ngành Y tế.

- Chủ tịch các Hội đồng của Ngành; Trang thiết bị y tế và các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực ngành.

- Thực hiện các nhiệm vụ do Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Y tế giao.

c) Theo dõi và chỉ đạo Cơ quan Sở Y tế.

2. Ông Trần Viết Huệ - Phó Giám đốc Sở

Năm sinh: 1961

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ CKI

Trình độ chính trị: Cao cấp

Điện thoại: 03513.854359

EMail: tranviethue@hanam.gov.vn

Nhiệm vụ:

a) Giúp Giám đốc Sở và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, trước pháp luật về việc tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Công tác dược, bao gồm các hoạt động liên quan đến quản lý sản xuất, quản lý chất lượng, lưu thông phân phối và cung ứng, thông tin quảng cáo, sử dụng..., về thuốc (gồm tân dược, vắc-xin, sinh phẩm y tế, thuốc y học cổ truyền, thuốc từ dược liệu, nguyên liệu làm thuốc); Mỹ phẩm, Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm của toàn ngành. An toàn vệ sinh thực phẩm; quản lý hành nghề dược, dược học cổ truyền ngoài công lập. Phụ trách Văn phòng Sở Y tế.

b) Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị:

- Công tác y tế huyện Kim Bảng và thành phố Phủ Lý;

- Phòng Nghiệp vụ dược, Văn phòng Sở Y tế, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, Mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh.

c) Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các công tác khác khi được Giám đốc Sở phân công.

3. Ông Văn Tất Phẩm - Phó Giám đốc Sở

Năm sinh: 1960

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ CKI

Trình độ chính trị: Cử nhân

Điện thoại: 03513.829.052

EMail: vantatpham@hanam.gov.vn

Nhiệm vụ:

 a) Giúp Giám đốc Sở và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, trước pháp luật về việc tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau: Công tác khám, chữa bệnh; Phòng chống các bệnh không lây nhiễm ( phòng chống ung thư, tim mạch, tăng huyết áp, nội tiết... ); Pháp y; Công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo; Bảo hiểm y tế và công tác đoàn thể (công tác công đoàn và đoàn thanh niên).

b) Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị:

- Công tác y tế huyện Bình Lục và huyện Thanh Liêm;

- Phụ trách Thanh tra Ngành để tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Các đơn vị thuộc hệ khám, chữa bệnh tuyến tỉnh, Trường Cao đẳng Y tế, Trung tâm Pháp Y và Bệnh viện đa khoa khu vực Nam Lý.

- Đồng chỉ đạo Phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế và Trung tâm Y tế các huyện.

c) Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các công tác khác khi được Giám đốc Sở phân công.

 4. Ông Nguyễn Trọng Khải - Phó Giám đốc Sở

Năm sinh: 1966

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ CKII

Trình độ chính trị: Cử nhân

Điện thoại: 0942.220.115

EMail: nguyentrongkhai@hanam.vn.vn

Nhiệm vụ:

 a) Giúp Giám đốc Sở và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, trước pháp luật về việc tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Công tác y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh; Phòng, chống các bệnh xã hội; Truyền thông - Giáo dục sức khỏe; Công tác Kết hợp Quân dân; Công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

b) Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị:

- Công tác y tế huyện Lý Nhân và huyện Duy Tiên.

- Các đơn vị thuộc hệ dự phòng tuyến tỉnh; Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh và Trung tâm Y tế thành phố Phủ Lý.

- Đồng chỉ đạo Phòng Nghiệp vụ Y và Trung tâm Y tế các huyện,

c) Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các công tác khác khi được Giám đốc Sở phân công.

 

 

VBQPPL
Lịch Tiếp Dân
Hỏi đáp trực tuyến
Danh bạ thư điện tử
HỆ THỐNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
Footer SYT
Skip to main content