Banner SYT

Liên kết website

 
Trang chủ » Giới thiệu chung » Bộ máy tổ chức » Các phòng chuyên môn

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ

(31/10/2012)

Văn phòng sở

- Điện thoại + Fax: 03513.852.729

- Mail: syt@hanam.gov.vn

 Ông Đinh Văn Sáng

- Chức vụ: Chánh Văn phòng

- Điện thoại: 0982.733.556

- Mail: dinhvansang@hanam.gov.vn

Phòng Nghiệp vụ Y

- Điện thoại: 03513.854.352

  Ông Trương Thanh Phòng

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Điện thoại: 0982.384.389

- Mail: truongthanhphong@hanam.gov.vn

Phòng Kế hoạch Tài chính

- Điện thoại: 03513.854.354

 Ông Trần Viết Hùng

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Điện thoại:0915.455.108

- Mail: tranviethung@hanam.gov.vn

Phòng Tổ chức cán bộ

- Điện thoại: 03513.854.356

Ông Ngô Văn Sâm

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Điện thoại: 0904.213.747

- Mail: ngovansam@hanam.gov.vn

Phòng Nghiệp vụ Dược

- Điện thoại: 03513.856.491

Ông Quách Xuân Kha

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Điện thoại: 0912.157.257

- Mail: quachxuankha@hanam.gov.vn

Thanh tra sở

- Điện thoại: 03513.854.353

 Ông Vũ Kim

- Chức vụ: Chánh Thanh tra

- Điện thoại: 0912.190.228

- Mail: vukim.yt@hanam.gov.vn

 Phòng Công đoàn

- Điện thoại: 03513.854.355

 Bà Lê Thị Mai

- Chức vụ: Phó chủ tịch Công đoàn ngành

- Điện thoại: 0988.727.423

 

VBQPPL
Lịch Tiếp Dân
Hỏi đáp trực tuyến
Danh bạ thư điện tử
HỆ THỐNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
Footer SYT
Skip to main content