Banner SYT

Liên kết website

 
Trang chủ » Tin tức sự kiện » Tin Y tế » Tin hoạt động

Ngành Y tế khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ

(26/12/2017) Chiều 26/12/2017, Sở Y tế đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2017, triển khai một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2018. Ông Bùi Quang Cẩm - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tới dự và phát biểu chỉ đạo.

 

Ông Bùi Quang Cẩm - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ cho các đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong công tác y tế năm 2017

          Năm 2017, Ngành Y tế đã chủ động khắc phục khó khăn, tổ chức triển khai thực hiện và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ nhân dân; công tác dân số - KHHGĐ. Chất lượng khám chữa bệnh ở các tuyến từng bước được nâng cao, tỷ lệ chuyển tuyến giảm, nhiều kỹ thuật mới được tiếp tục triển khai tại các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa tuyến tỉnh; mạng lưới y tế cơ sở tiếp tục được củng cố và hoàn thiện.

Ông Lê Quang Minh - TUV, Giám đốc Sở Y tế phát biểu và tiếp thu ý kiến tại hội nghị

          Công tác truyền thông, phòng chống dịch bệnh được thực hiện chủ động, kịp thời, đạt hiệu quả nên trong năm không có dịch bệnh lớn xảy ra. 100% thôn, xóm đều có nhân viên y tế hoạt động, tỷ lệ xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế vượt kế hoạch đề ra. Chất lượng dân số - kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em không ngừng được củng cố và nâng cao. Các chương trình mục tiêu y tế Quốc gia, như: Phòng chống lao, phòng chống sốt rét, phòng chống suy dinh dưỡng, phòng chống bệnh phong, phòng chống HIV/AIDS… đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi giảm còn 11,8%. Nhiều dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất được các đơn vị triển khai có hiệu quả... Công tác bảo đảm ATVSTP được triển khai quyết liệt, đồng bộ, bước đầu đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

          Bên cạnh những kết quả đạt được trong năm 2017, Ngành Y tế vẫn còn một số hạn chế như: Mô hình bệnh tật thay đổi, một số bệnh truyền nhiễm có xu hướng quay trở lại, các bệnh không lây nhiễm, tai nạn thương tích ngày càng tăng; Trong khi đó, trang thiết bị y tế tại các đơn vị y tế tuyến huyện còn nghèo nàn; Tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh có giảm nhưng không bền vững và có xu hướng gia tăng; chất lượng khám chữa bệnh tuy đã được nâng lên nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của nhân dân; Một số dự án của ngành y tế đã hoàn thành nhưng chưa được cấp vốn…

          Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Bùi Quang Cẩm - TUV, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Ngành Y tế đã đạt được. Ông yêu cầu trong năm 2018 Ngành Y tế cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh tại các tuyến, đẩy mạnh triển khai các kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị. Không ngừng củng cố, kiện toàn, ổn định và phát triển mạng luới y tế, từng bước ổn định mô hình tổ chức hệ thống y tế theo Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ. Đảm bảo cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đi vào hoạt động ổn định và có hiệu quả. Đặc biệt, phải chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, khuyến khích đào tạo nâng cao trên đại học, ưu tiên cho đào tạo các chuyên khoa đầu ngành, đào tạo bác sỹ cho tuyến huyện, xã. Thực hiện hiệu quả công tác giám sát dịch bệnh, thanh kiểm tra ATVSTP; từng bước nâng cao chất lượng công tác dân số KHHGĐ…

 Ông Bùi Quang Cẩm - TUV, Phó chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2017

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Quang Minh - TUV, Giám đốc Sở Y tế xin tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND tỉnh, ông cũng nhấn mạnh: Cùng với những giải pháp đã đặt ra, năm 2018 Ngành sẽ tập trung nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các đơn vị y tế; thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, đào tạo đội ngũ chuyên môn có trình độ cao và khai thác hiệu quả thiết bị kỹ thuật tiên tiến...

          Nhân dịp này, 05 đơn vị trong Ngành Y tế được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh; 11 đơn vị được công nhận và cấp Bằng công nhận đơn vị đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020; nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác y tế năm 2017 được UBND tỉnh và Sở Y tế khen thưởng.

Mậu Ngọ
VBQPPL
Lịch Tiếp Dân
Hỏi đáp trực tuyến
Danh bạ thư điện tử
HỆ THỐNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
Footer SYT
Skip to main content