Banner SYT

Liên kết website

 
Trang chủ » Chiến lược-Quy hoạch-Kế hoạch
Chiến lược-Quy hoạch-Kế hoạch
RSS Chiến lược-Quy hoạch-Kế hoạch
(15/09/2017)
Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 của UBND tỉnh Hà Nam về quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT trong các cơ sở KCB của Nhà nước thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Hà Nam
(28/10/2016)
Ngày 28/10/2016 Sở Y tế ban hành Kế hoạch số 906/KH-SYT Kế hoạch đào tạo,bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2017 và giai đoạn 2016-2020
(26/10/2016)
Ngày 26/10/2016 Sở Y tế ban hành kế hoạch số 893/Kh-SYT Kế hoạch công tác thanh tra y tế năm 2017
(10/09/2016)
Quyết định số 4797/QĐ-BYT ngày 06/9/2016 về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Y tế năm 2016
(11/03/2016)
(12/01/2016)
Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 893/QĐ- TTg, ngày 19/06/2015 phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin (ATTT) đến năm 2020
(16/01/2015)
Kế hoạch số 44/KH-BCĐ HIV/AIDS ngayf/01/2015 của Ban chỉ đạo Phòng, chống HIV/AIDS & Phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm
(13/08/2014)
(13/08/2014)
1
VBQPPL
Lịch Tiếp Dân
Hỏi đáp trực tuyến
Danh bạ thư điện tử
HỆ THỐNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
Footer SYT
Skip to main content