Banner THANHLIEM

Liên kết website

TTHC
DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG
 
Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Tin hoạt động

Phòng Giáo dục- đào tạo huyện Thanh Liêm tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm.

(15/01/2018) Phòng GD – ĐT huyện Thanh Liêm tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên Mầm non cốt cán đi học tập kinh nghiệm về nội dung “Xây dựng trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm” tại trường Mầm non Đoàn Thị Điểm quận Tây Hồ Thành phố Hà Nội.

       Đoàn công tác đã được nghe lãnh đạo trường Mầm non Đoàn Thị Điểm chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Chuyên đề “Xây dựng trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, nội dung trọng tâm là xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục, xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ, đánh giá sự phát triển của trẻ; xây dựng môi trường vật chất, môi trường xã hội trong và ngoài lớp học; đổi mới hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ và đánh giá sự phát triển của trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Đồng thời tuyên truyền phối hợp, tạo sự thống nhất giữa nhà trường, gia đình và xã hội cùng quan tâm xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm.

     Tại đây đoàn đã tham quan thực tế môi trường giáo dục và cơ sở vật chất của nhà trường. Thông qua buổi tham quan học tập, nhằm bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên Mầm non trên địa bàn huyện Thanh Liêm về quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong Chương trình Giáo dục mầm non, đồng thời giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm dạy học để cho trẻ phát huy hết khả năng của mình. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các trường Mầm non trên địa bàn huyện./

 

Minh Nguyệt- Đài Thanh Liêm
Văn bản QPPL Hà Nam
Quản lý văn bản
Hỏi đáp trực tuyến
Danh bạ thư điện tử
Ý KIẾN GÓP Ý CỦA NHÂN DÂN VÀO DỰ THẢO VĂN BẢN
Footer THANHLIEM
Skip to main content