Banner THANHLIEM

Liên kết website

TTHC
DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG
 
Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Tin hoạt động

Huyện ủy Thanh Liêm học tập, quán triệt các nghị quyết TW 6 khóa XII.

(19/01/2018) Huyện ủy Thanh Liêm tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Ban chấp hành TW Đảng khóa XII.

     Trong thời gian 1,5 ngày, đội ngũ cán bộ Đảng viên trực thuộc huyện ủy, bí thư, phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND các xã thị trấn trong huyện được quán triệt những nội dung, quan điểm cơ bản, mới trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII gồm: Nghị quyết số 18, Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; Nghị quyết số 19 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; và nghị quyết số 21 về công tác dân số trong tình hình mới.

    Các đại biểu cũng đã nghe và thảo luận dự thảo Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, BCH TW đảng khóa XII của huyện ủy và viết thu hoạch cá nhân.

     Thông qua hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội Nghị Trung ương 6, khóa XII nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung của các Nghị quyết, nhất là các nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác, từ đó tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân dân, nhằm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống./

 

Minh Nguyệt- Đài Thanh Liêm
Văn bản QPPL Hà Nam
Quản lý văn bản
Hỏi đáp trực tuyến
Danh bạ thư điện tử
Ý KIẾN GÓP Ý CỦA NHÂN DÂN VÀO DỰ THẢO VĂN BẢN
Footer THANHLIEM
Skip to main content