Banner THANHLIEM

Liên kết website

TTHC
DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG
 
Trang chủ » Thông tin Kinh tế xã hội
(17/06/2013)
Thực hiện Chương trình giám sát năm 2013; Đoàn giám sát của HĐND huyện do đồng chí Trần Xuân Thành- Phó chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã giám sát tình hình thực hiện chính sách pháp luật, chương trình mục tiêu về đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và công tác giảm nghèo năm 2012 tại 05 xã: Thanh Tân, Thanh Thủy, Thanh Nguyên, Thanh Phong, Liêm Thuận.
Văn bản QPPL Hà Nam
Quản lý văn bản
Hỏi đáp trực tuyến
Danh bạ thư điện tử
Ý KIẾN GÓP Ý CỦA NHÂN DÂN VÀO DỰ THẢO VĂN BẢN
Skip to main content