Banner THANHTRA

Liên kết website

 
Trang chủ » Giới thiệu chung

Những thành tựu nổi bật của Thanh tra tỉnh

(17/12/2012)

 

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC QUA CÁC NĂM

CỦA THANH TRA TỈNH HÀ NAM

 

- Năm 2007 được UBND tỉnh tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc theo Quyết định số 171/QĐ-UBND ngày 24/01/2008 của UBND tỉnh Hà Nam.

          - Năm 2008 được UBND tỉnh tặng Bằng khen và danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc theo Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 12/01/2009 của UBND tỉnh Hà Nam.

          - Năm 2008 được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen theo Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 25/5/2009.

          - Năm 2009 được UBND tỉnh tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc theo Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 13/01/2010 của UBND tỉnh Hà Nam.

          - Năm 2009 được Thanh tra Chính phủ tặng Bằng khen thao Quyết định số 3188/QĐ-TTCP ngày 23 tháng 12 năm 2009.

          - Năm 2010 được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng ba theo Quyết định số 702/QĐ-TCN ngày 26/5/2010.

Lịch Tiếp Dân
VBQPPL
Hỏi đáp trực tuyến
Danh bạ thư điện tử
Khiếu nại tố cáo
Footer THANHTRA
Skip to main content