Banner THANHTRA

Liên kết website

 
Trang chủ » Danh bạ thư điện tử

Danh bạ thư điện tử

(17/11/2011)
Họ và tên Chức vụ   Địa chỉ thư điện tử
Nguyễn Thị Hải Yến Chánh Thanh tra tỉnh   nguyenthihaiyen.ttr@hanam.gov.vn
Vũ Hải Minh Phó Chánh Thanh tra tỉnh   vuhaiminh@hanam.gov.vn
Hòm thư chung     ttr@hanam.gov.vn
Phạm Mạnh Hùng  Phó Chánh Thanh tra tỉnh   phammanhhung@hanam.gov.vn
Nguyễn Huy Đông  Phó Chánh Thanh tra tỉnh   nguyenhuydong@hanam.gov.vn
Trần Thị Bình Phó Chánh Thanh tra tỉnh   tranthibinh@hanam.gov.vn
Phạm Văn Xô Thanh tra viên chính   phamvanxo@hanam.gov.vn
Trịnh Văn Toàn  Trưởng phòng NV I   trinhvantoan@hanam.gov.vn
Trần Đình Thịnh   Trưởng phòng NV II   trandinhthinh@hanam.gov.vn
Nguyễn Văn Huyên  Thanh tra viên chính   nguyenvanhuyen.ttr@hanam.gov.vn
Đào Đình Trường  Chánh Văn phòng   daodinhtruong@hanam.gov.vn
Nguyễn Thị Ngân  Cán bộ VP   nguyenthingan.ttr@hanam.gov.vn
Trần Văn Kiên  Thanh tra viên   tranvankien.ttr@hanam.gov.vn
Hà Đức Sơn  Thanh tra viên   haducson@hanam.gov.vn
Trần Thị Tuyết Nhung Thanh tra viên   tranthituyetnhung@hanam.gov.vn
Ninh Đức Luân  Thanh tra viên   ninhducluan@hanam.gov.vn
Lê Minh Đức  Thanh tra viên   leminhduc.ttr@hanam.gov.vn
Vũ Thị Thu Hương Thanh tra viên   vuthithuhuong@hanam.gov.vn
Trần Bích Ly  Thanh tra viên   tranbichly@hanam.gov.vn
Nguyễn Thị Phương Thanh  Thanh tra viên   nguyenthiphuongthanh@hanam.gov.vn
Nguyễn Văn Hảo Thanh tra viên   nguyenvanhao@hanam.gov.vn
Nguyễn Thị Huyền Trang  Thanh tra viên   nguyenthihuyentrang@hanam.gov.vn
Nguyễn Thị Thanh Thanh   Chuyên viên   nguyenthithanhthanh@hanam.gov.vn
Phạm Thành Nam   Chuyên viên   phamthanhnam@hanam.gov.vn
Phạm Kim Dung   Chuyên viên   phamkimdung@hanam.gov.vn
Nguyễn Văn Tịnh Thanh tra viên   nguyenvantinh@hanam.gov.vn
Nguyễn Thị Hương Thanh tra viên   nguyenthihuong.ttr@hanam.gov.vn

 

 

 

 

Lịch Tiếp Dân
VBQPPL
Hỏi đáp trực tuyến
Danh bạ thư điện tử
Khiếu nại tố cáo
Footer THANHTRA
Skip to main content