Banner THANHTRA

Liên kết website

 
Trang chủ » Tin tức sự kiện

Ngành thanh tra: Cần quyết liệt làm đúng chức trách, nhiệm vụ

(19/01/2018)

 Sáng 16/01/2018, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Thanh tra năm 2018. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ thường trực đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu trung ương.

Tham dự Hội nghị, có đồng chí Lê Minh Khái, Ủy viên TW Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ, đồng chí Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiếm Toán Nhà nước, các đồng chí Phó Tổng Thanh tra Chính phủ: Nguyễn Văn Thanh, Đặng Công Huẩn, Bùi Ngọc Lam, cùng đại diệnlãnh đạo một số cơ quan Trung ương, thanh tra các bộ, ngành, đại diện các Cục, Vụ, đơn vị cơ quan Thanh tra Chính phủ cùng các điểm cầu địa phương.

Báo cáo trước Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, năm 2017, toàn ngành đã triển khai 7.539 cuộc thanh tra hành chính và  237.284 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm về kinh tế 67.754 tỷ đồng, 17.586 ha đất, đã kiến nghị thu hồi 43.321 tỷ đồng, 4.941 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý 24.253 tỷ đồng, 12.645 ha đất; ban hành 148.026 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 2.924 tỷ đồng; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 2.093 tập thể và cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 114 vụ việc, 192 đối tượng; chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực.

Các cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 415.383 lượt công dân (tăng 14% so với năm 2016) với 310.633 vụ việc (tăng 66% so với năm 2016); có 5.624 đoàn đông người (tăng 15% so với năm 2016); tiếp nhận 306.519 đơn với 178.794 đơn đủ điều kiện xử lý, trong đó có 62.269 đơn khiếu nại, 20.628 đơn tố cáo với 30.324 vụ việc thuộc thẩm quyền, đã giải quyết  25.519/30.324 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 84,2%. Thông qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho nhà nước và trả lại cho công dân 173 tỷ đồng, 36 ha đất; trả lại quyền lợi cho 2.437 người, kiến nghị xử lý hành chính 333 người, số người đã bị xử lý hành chính là 216 người. Các cơ quan hành chính nhà nước đã cơ bản hoàn thành việc xem xét, giải quyết 528 vụ việc theo Kế hoạch số 1130/KH-TTCP. Đồng thời tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết 533 vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp theo Kế hoạch 2100/KH-TTCP; có 451 vụ việc đủ điều kiện ban hành thông báo chấm dứt thụ lý (85%), đã ban hành 263 thông báo chấm dứt. Qua xem xét các địa phương đã có phương án giải quyết quyền lợi và hỗ trợ cho công dân 3,85 tỷ đồng; 1,08 ha đất sản xuất; 1.976 m2 đất ở. Sau thời gian thực hiện kế hoạch, có 15 địa phương báo cáo không còn vụ việc phức tạp, kéo dài.

Cũng trong năm 2017, các ngành, các cấp tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, đã tổ chức 72.950 lớp tuyên truyền, quán triệt pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho 3.179.797 lượt người, phát hành 250.094 cuốn sách, tài liệu về phòng, chống tham nhũng; ban hành 4.181 văn bản mới, sửa đổi 413 văn bản để thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật phòng, chống tham nhũng; gắn với quán triệt việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ngành Thanh tra tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Đáng chú ý, qua công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết quyết khiếu nại, tố cáo cơ quan thanh tra các cấp đã phát hiện 87 vụ việc với 123 người có hành vi liên quan đến tham nhũng.

Hội nghị cũng đã nghe đại diện một số bộ, ngành Trung ương và địa phương tại các điểm cầu trình bày ý kiến tham luận, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, tập trung vào một số vấn đề theo định hướng của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ thường trực ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của ngành Thanh tra trong thời gian qua. Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh,“bằng sự đoàn kết, nhất trí, không ngừng phấn đấu vươn lên, toàn ngành Thanh tra đã triển khai đồng đều các nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao cho để góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giữ vững kỷ cương pháp luật, bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Chính phủ cũng lưu ý, ngành Thanh tra vẫn còn có những tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục, do đó, năm 2018, toàn ngành phải nỗ lực hơn nữa triển khai mạnh mẽ, đồng bộ, quyết liệt các giải pháp trong năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.

 Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa bình phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Quỳnh An

 

Đối với công tác thanh tra, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ngành Thanh tra cần quyết liệt làm đúng chức trách nhiệm vụ, sớm khắc phục việc chậm ban hành kết luận thanh tra và phải kịp thời kiến nghị với Chính phủ các biện pháp xử lý vi phạm phát hiện qua thanh tra. “Kể cả việc yêu cầu kê biên tài sản, yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân phải giải trình và có yêu cầu xử lý cá thể hóa trách nhiệm của người đứng đầu”, Phó Thủ tướng Chính phủ nói.

Trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Phó Thủ tướng Chính phủ lưu ý các bộ, ngành, địa phương phải phát huy vai trò người đứng đầu, giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo đúng bản chất vụ việc, vận dụng đúng chính sách, pháp luật. Bên cạnh đó, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Tập trung phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật các vụ việc tham nhũng, với tinh thần xử lý nghiêm minh, nhất là các vụ việc tham nhũng nghiêm trọng, để thực hiện mục tiêu đẩy lùi tham nhũng. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ngành Thanh tra phải phối hợp tốt với các Ủy ban của Quốc hội, MTTQ, các cơ quan truyền thông báo chí để nắm bắt các thông tin liên quan đến khiếu nại, tố cáo của người dân. Chú trọng phối hợp với Kiểm toán Nhà nước để hạn chế chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm toán tại doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng nhấn mạnh, cần có cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong ngành Thanh tra, đặc biệt là các Huấn thị của Người về phẩm chất của người cán bộ thanh tra. Nói về phương châm hành động của ngành Thanh tra, Phó Thủ tướng Chính phủ gợi ý, năm 2018, Chính phủ đề ra phương châm hành động “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, thì ngành Thanh tra cũng cần phải có chủ đề như ‘Kỷ cương, liêm chính, công minh, tuân thủ pháp luật” .

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, đồng chí Lê Minh Khái, Ủy viên TW Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ thay mặt lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành thanh tra bày tỏ sự cảm ơn Phó Thủ tướng Chính phủ đã quan tâm, chỉ đạo sát sao và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Thanh tra Chính phủ và ngành thanh tra hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua. Đồng thời khẳng định quyết tâm của toàn ngành, sẽ nỗ lực, cố gắng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Quốc hội và Chính phủ giao trong thời gian tới.

 Đồng chí Lê Minh Khái, Ủy viên TW Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ tổng kết và bế mạc Hội Nghị. Ảnh: Quỳnh An

 

Cũng tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 của ngành Thanh tra, Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ thường trực Trương Hòa Bình đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong quá trình công tác, Huân chương Lao động Hạng 2, Huân chương Lao động Hạng 3 cho một số cá nhân tiêu biểu của ngành Thanh tra. Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đã trao quyết định tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho một số tập thể và cá nhân tiêu biểu của Thanh tra Chính phủ.

Một số hình ảnh tại Hội Nghị:

 

Đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ báo cáo tóm tắt công tác thanh tra năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của ngành Thanh tra. Ảnh: Quỳnh An 
Đồng chí Đặng Công Huẩn, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ báo cáo tóm tắt công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, phương hướng nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2018. Ảnh: Quỳnh An
Đại diện Thanh tra Bộ Xây dựng trình bày tham luận. Ảnh: Quỳnh An
 Phó Thủ tướng Chính phủ thường trực Trương Hòa Bình trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh. Ảnh: Quỳnh An
Phó Thủ tướng Chính phủ thường trực Trương Hòa Bình trao tặng Huân chương lao động hạng Nhì và hạng Ba cho 7 cá nhân tiêu biểu của ngành Thanh tra. ẢNh: Quỳnh An
 Tổng TTCP Lê Minh Khái tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Cục Chống tham nhũng. Ảnh: Quỳnh An

 

 

 Tổng TTCP Lê Minh Khái tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân tiêu biểu ngành Thanh tra. Ảnh: Quỳnh An 
Lịch Tiếp Dân
VBQPPL
Hỏi đáp trực tuyến
Danh bạ thư điện tử
Khiếu nại tố cáo
Footer THANHTRA
Skip to main content