Banner THANHTRA

Liên kết website

 
Trang chủ » Thông tin chỉ đạo, điều hành

Đôn đốc kết luận thanh tra số 18 đối với Ban quản lý các công trình trọng điểm tỉnh

(27/11/2017)

 Thực hiện Kết luận số 18/KL-TTr ngày 31/3/2016 của Chánh thanh tra tỉnh Hà Nam thanh tra dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Khu liên hợp thể thao, xử lý cọc móng, xây dựng phần móng Nhà thi đấu đa năng tỉnh Hà Nam.

Ngày 26/4/2017 Thanh tra tỉnh có công văn  số 124/TTr gửi Ban quản lý các công trình trọng điểm tỉnh về việc báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra số 18/KL-TTr ngày 31/3/2016 của Thanh tra tỉnh.

Lịch Tiếp Dân
VBQPPL
Hỏi đáp trực tuyến
Danh bạ thư điện tử
Khiếu nại tố cáo
Footer THANHTRA
Skip to main content