Banner THANHTRA

Liên kết website

 
Trang chủ » Thông tin chỉ đạo, điều hành

Lịch làm việc của lãnh đạo tuần thứ 2 năm 2018

(11/01/2018)

 

Ngày Sáng Chiều
Thứ hai
08/01/2018
 

16h Công bố Quyết định trưởng PNV3, 4

Thứ ba
09/01/2018

Đôn đốc, GS Đoàn thanh tra thực hiện công tác GPMB đối với Kim Bảng, Duy Tiên

Đôn đốc, GS Đoàn thanh tra đối với sở TN & MT về thực hiện các TTHC

Thứ tư
10/01/2018

7h45 hội nghị tổng kết công tác dân vận (trực tuyến)

DK: báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh KL thanh tra Đất đai Liêm Tuyền

Thứ năm
11/01/2018

GS đoàn thanh tra 2 dự án thuộc địa bàn thành phố PL

 
Thứ sáu
12/01/2018

8h VKS tổng kết năm

 
Thứ bảy
13/01/2018
   
Chủ nhật
14/01/2018
 
Lịch Tiếp Dân
VBQPPL
Hỏi đáp trực tuyến
Danh bạ thư điện tử
Khiếu nại tố cáo
Footer THANHTRA
Skip to main content