Banner THANHTRA

Liên kết website

 
Họ và tênChức vụĐịa chỉ thư điện tử
Nguyễn Thị Hải Yến Chánh thanh tra nguyenthihaiyen.ttr@hanam.gov.vn
Hòm Thư Chung ttr@hanam.gov.vn
Phạm Mạnh Hùng P. Chánh Thanh tra phammanhhung.ttr@hanam.gov.vn
Phạm Văn Xô Phó trưởng phòng NV1 phamvanxo@hanam.gov.vn
Trịnh Văn Toàn Trưởng phòng NV1 trinhvantoan@hanam.gov.vn
Trần Đình Thịnh Trưởng phòng NV2 trandinhthinh@hanam.gov.vn
Nguyễn Huy Đông Phó Chánh Thanh tra nguyenhuydong@hanam.gov.vn
Nguyễn Văn Huyên Phó trưởng phòng NV4 nguyenvanhuyen.ttr@hanam.gov.vn
Đào Đình Trường Chánh Văn phòng daodinhtruong@hanam.gov.vn
Nguyễn Thị Ngân Văn thư nguyenthingan.ttr@hanam.gov.vn
Nguyễn Văn Hảo Thanh tra viên NV2 nguyenvanhao@hanam.gov.vn
Trần Văn Kiên Thanh tra viên NV1 tranvankien.ttr@hanam.gov.vn
Hà Đức Sơn Phó trưởng phòng NV3 haducson@hanam.gov.vn
Trần Thị Tuyết Nhung Phó trưởng phòng NV2 tranthituyetnhung@hanam.gov.vn
Ninh Đức Luân Phó trưởng phòng NV2 ninhducluan@hanam.gov.vn
Lê Minh Đức Phó trưởng phòng NV1 leminhduc.ttr@hanam.gov.vn
Phạm Kim Dung Thanh tra viên NV1 phamkimdung@hanam.gov.vn
Vũ Thị Thu Hương Phó chánh Văn phòng vuthithuhuong@hanam.gov.vn
Trần Bích Ly Thanh tra viên NV2 tranbichly@hanam.gov.vn
Nguyễn Thị Phương Thanh Thanh tra viên NV3 nguyenthiphuongthanh@hanam.gov.vn
Nguyễn Thị Huyền Trang Thanh tra viên NV4 nguyenthihuyentrang@hanam.gov.vn
Nguyễn Văn Hảo Thanh tra viên NV2 nguyenvanhao@hanam.gov.vn
Nguyễn Thị Thanh Thanh CV Văn phòng nguyenthithanhthanh@hanam.gov.vn
Phạm Thành Nam CV NV4 phamthanhnam.ttr@hanam.gov.vn
Lịch Tiếp Dân
VBQPPL
Hỏi đáp trực tuyến
Danh bạ thư điện tử
Khiếu nại tố cáo
Footer THANHTRA
Skip to main content