Số, ký hiệuTrích yếu/Ngày ban hành
9/2009/NQ-HĐND Về phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách năm 2008.Ngày ban hành:09/12/09
12/2009/NQ-HĐND Về mức hỗ trợ phụ cấp từ ngân sách Nhà nước đối với giáo viên mầm non ngoài biên chế thuộc các trường mầm non bán công, dân lập. Ngày ban hành:09/12/09
13/2009/NQ-HĐND Về chế độ phụ cấp đối với Trưởng ban công tác Mặt trận ở thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Ngày ban hành:09/12/09
14/NQ-HĐND Xác nhận kết quả bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2004 - 2011. Ngày ban hành:09/12/09
15/NQ-HĐND Về chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam năm 2010. Ngày ban hành:09/12/09
16/NQ-HĐND V/v cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh.Ngày ban hành:09/12/09
11/2009/NQ-HĐND Về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Nam đến năm 2020. Ngày ban hành:09/12/09
7/2009/NQ-HĐND Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. (tỉnh Hà Nam)Ngày ban hành:09/12/09
2/NQ-HĐND Về tổng biên chế sự nghiệp tỉnh Hà Nam năm 2010.Ngày ban hành:15/07/09
4/2009/NQ-HĐND V/v điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố. Ngày ban hành:15/07/09
  
12345678910...
Skip to main content