Chi tiết văn bản lấy ý kiến dự thảo:

Dự thảo Nghị định của Chính phủ về quy định chi tiết việc bảo đảm về nhà ở đối với sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam
Ngày hết hạn: 13/04/2010
Văn phòng Chính phủ chủ trì soạn thảo Dự thảo Nghị định về Công báo của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam lấy ý kiến nhân dân. Cổng TTĐT Chính phủ xin giới thiệu toàn văn và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến. Dự thảo Nghị định của Chính phủ về quy định chi tiết việc bảo đảm về nhà ở đối với sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam
Văn bản đính kèm: DTHAONDNO01.2010(LAN2).doc
Chưa có ý kiến nào của văn bàn này.
Họ và tên (*)  
Địa chỉ
Số điện thoại
Địa chỉ Email  
Tiêu đề (*)  
Nội dung (*)  
Đính kèm tài liệu  
Mã bảo vệ (*) Mã bảo vệLấy mã khác  
 

BackTrờ về trang trước
Skip to main content