Chi tiết văn bản lấy ý kiến dự thảo:

Dự thảo Luật Thanh tra
Ngày hết hạn: 16/09/2010

Văn phòng Chính phủ chủ trì soạn thảo Dự thảo Nghị định về Công báo của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam lấy ý kiến nhân dân. Cổng TTĐT Chính phủ xin giới thiệu toàn văn và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến.

Dự thảo Luật Thanh tra

Văn bản đính kèm: DU_THAO_LUAT_THANH_TRA.doc
Chưa có ý kiến nào của văn bàn này.
Họ và tên (*)  
Địa chỉ
Số điện thoại
Địa chỉ Email  
Tiêu đề (*)  
Nội dung (*)  
Đính kèm tài liệu  
Mã bảo vệ (*) Mã bảo vệLấy mã khác  
 

BackTrờ về trang trước
Skip to main content