Chi tiết văn bản lấy ý kiến dự thảo:

Dự thảo Nghị định của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang công tác ở vùng đặc biệt khó khăn
Ngày hết hạn: 27/10/2010
Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo Dự thảo Nghị định về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang công tác ở vùng đặc biệt khó khăn lấy ý kiến nhân dân. Cổng TTĐT Chính phủ xin giới thiệu toàn văn và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến. Dự thảo Nghị định của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang công tác ở vùng đặc biệt khó khăn
Chưa có ý kiến nào của văn bàn này.
Họ và tên (*)  
Địa chỉ
Số điện thoại
Địa chỉ Email  
Tiêu đề (*)  
Nội dung (*)  
Đính kèm tài liệu  
Mã bảo vệ (*) Mã bảo vệLấy mã khác  
 

BackTrờ về trang trước
Skip to main content