Chi tiết văn bản lấy ý kiến dự thảo:

Dự thảo thông tư quy định tổ chức và hoạt động của hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học cùng khối ngành
Ngày hết hạn: 17/06/2010
Dự thảo thông tư quy định tổ chức và hoạt động của hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học cùng khối ngành
Văn bản đính kèm: Du_thao.doc
Chưa có ý kiến nào của văn bàn này.
Họ và tên (*)  
Địa chỉ
Số điện thoại
Địa chỉ Email  
Tiêu đề (*)  
Nội dung (*)  
Đính kèm tài liệu  
Mã bảo vệ (*) Mã bảo vệLấy mã khác  
 

BackTrờ về trang trước
Skip to main content