Chi tiết văn bản lấy ý kiến dự thảo:

Dự thảo luật Thủ đô
Ngày hết hạn: 16/09/2010

Một số thông tin cơ bản:

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Tư pháp Uỷ ban chủ trì thẩm tra: Uỷ ban Pháp luật Dự kiến thảo luận cho ý kiến tại: Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XII, tháng 5-2010 Dự kiến biểu quyết thông qua tại: Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XII, tháng 10 - 2010 Phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật: Luật này quy định vị trí, mục tiêu, nhiệm vụ, cơ chế, chính sách đặc thù, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng, phát triển và bảo vệ Thủ đô.

Một số vấn đề cần xin ý kiến Chính phủ:

1/ Về giáo dục Giao thẩm quyền quyết định chương trình giáo dục, đào tạo nâng cao cho một số trường phổ thông do Thành phố quản lý đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế (hiện nay, đang thực hiện theo Chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đạo tạo quy định.

2/ Về phân bổ ngân sách giữa trung ương và Hà Nội: Cho phép Hà Nội được giữ lại tối thiểu 50% các khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách Thành phố, bao gồm cả thuế thu nhập doanh nghiệp đơn vị hạch toán toàn ngành; được sử dụng toàn bộ khoản thu ngân sách vượt kế hoạch hằng năm theo quy định của pháp luật để đầu tư xây dựng, phát triển; ngoài tỷ lệ thưởng chung đối với các khoản tăng thu so với dự toán Trung ương giao, Thủ đô được sử dụng 100% số tăng thu còn lại để đầu tư cho phát triển.

3/ Về thẩm quyền chấp thuận và quyết định đầu tư: Trao cho Chính quyền Thủ đô thẩm quyền chấp thuận và quyết định đầu tư không phân biệt quy mô đầu tư và điều kiện kinh doanh tại địa bàn Thủ đô (trừ các dự án thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội) đối với dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách của Thủ đô và nguồn vốn hợp pháp khác do Thủ đô huy động thuộc lĩnh vực xây dựng khu đô thị mới và nhà ở, hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, phát triển nông nghiệp và nông thôn và dự án đầu tư do các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư.

4/ Về mức thu một số khoản phí, lệ phí: Cho phép Chính quyền Thủ đô được quy định một số mức thu phí, lệ phí cao hơn so với mức thu theo quy định hiện hành; phụ thu đối với hoạt động cung cấp dịch vụ đô thị cao cấp và chất lượng cao; quyết định chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng cân đối ngân sách của Thành phố.

5/ Về thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch cục bộ: Trao cho Chính quyền Thủ đô thẩm quyền điều chỉnh cục bộ một số nội dung trong quy hoạch chung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm bảo đảm sự phát triển đồng bộ của Thủ đô.

6/ Về quản lý dân cư: Cho phép Chính quyền Thủ đô được quy định về quản lý dân cư, các biện pháp kiểm soát nhập cư tự phát trên địa bàn Thủ đô, đặc biệt là khu vực nội đô.

7/ Về việc thành lập cơ quan chuyên môn: Trao cho Chính quyền Thành phố thẩm quyền quyết định thành lập mới; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước ở đô thị.

8/ Về việc tuyển dụng công chức, viên chức của Thành phố: Trao cho Chính quyền Thành phố thẩm quyền quy định điều kiện tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức vào làm việc tại các cơ quan của Thành phố đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển Thủ đô.

9/ Về ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Cho phép Chính quyền Thành phố thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong trường hợp cần điều chỉnh những vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn chưa được pháp luật điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu xây dựng,phát triển quản lý, bảo vệ Thủ đô, sau khi được sự đồng ý của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

10/ Về xử phạt vi phạm hành chính: Chính phủ quy định mức xử phạt vi phạm hành chính cao hơn so với quy định chung trong các lĩnh vực trật tự an toàn xã hội; xây dựng; giao thông; an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường để áp dụng trên địa bàn Thủ đô.

Văn bản đính kèm: DuthaoLuatThuDo.doc
Chưa có ý kiến nào của văn bàn này.
Họ và tên (*)  
Địa chỉ
Số điện thoại
Địa chỉ Email  
Tiêu đề (*)  
Nội dung (*)  
Đính kèm tài liệu  
Mã bảo vệ (*) Mã bảo vệLấy mã khác  
 

BackTrờ về trang trước
Skip to main content