Chi tiết văn bản lấy ý kiến dự thảo:

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình tương tự mặt đất đến năm 2020
Ngày hết hạn: 01/04/2010
Văn phòng Chính phủ chủ trì soạn thảo Dự thảo Nghị định về Công báo của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam lấy ý kiến nhân dân. Cổng TTĐT Chính phủ xin giới thiệu toàn văn và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến. Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình tương tự mặt đất đến năm 2020
Văn bản đính kèm: Du_thao_QDTTg_deansohoa_final.doc
Chưa có ý kiến nào của văn bàn này.
Họ và tên (*)  
Địa chỉ
Số điện thoại
Địa chỉ Email  
Tiêu đề (*)  
Nội dung (*)  
Đính kèm tài liệu  
Mã bảo vệ (*) Mã bảo vệLấy mã khác  
 

BackTrờ về trang trước
Skip to main content