Banner UBND

Liên kết website

 
Trang chủ » Tin tức sự kiện

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam tại Hội nghị nghe báo cáo Quy hoạch Tài nguyên nước tỉnh Hà Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

(09/10/2017) Ngày 09 tháng 10 năm 2017, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thông báo số 1466/TB-VPUB kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị nghe báo cáo Quy hoạch Tài nguyên nước tỉnh Hà Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

                          Xem nội dung chi tiết thông báo số 1466/TB-VPUB

TH

Các tin liên quan:

VBQPPL
Hỏi đáp trực tuyến
Lịch Tiếp Dân
Danh bạ thư điện tử
Footer UBND
Skip to main content