Banner UBND

Liên kết website

 
Trang chủ » Giới thiệu chung » Cơ quan Văn phòng » Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(11/04/2016)

  

 1. Ông Đỗ Văn Thiên - Phó Chánh Văn phòng

- Năm sinh: 1959

- Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế Quốc dân

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

- Điện thoại cơ quan: 0351.385.4404

- Điện thoại di động: 098.913.8268

 - Email: dovanthien@hanam.gov.vn

 2. Ông Đỗ Hoàng Hải - Phó Chánh Văn phòng

- Năm sinh: 1978

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế; Kỹ sư Thủy lợi

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

- Điện thoại cơ quan: 0351.3852618

- Điện thoại di động: 098.913.6738

- Email: dohoanghai@hanam.gov.vn

3. Bà Nguyễn Thị Khánh Thiệm - Phó Chánh Văn phòng

  - Năm sinh: 1981

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế; Cử nhân Luật

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

- Điện thoại cơ quan: 0351.3829082

- Điện thoại di động: 0912593526

- Email: nguyenthikhanhthiem@hanam.gov.vn

 

4. Ông Trần Đức Thuấn- Phó Chánh Văn phòng- Kiêm Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh

 

-  Năm sinh: 1977

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, kiêm Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh

- Điện thoại di động: 0942545588

- Email: tranducthuan.ub@hanam.gov.vn

VBQPPL
Hỏi đáp trực tuyến
Lịch Tiếp Dân
Danh bạ thư điện tử
Footer UBND
Skip to main content